EMNER

Hvem hugger bremsen i?

Er det ikke foruroligende, at lige ved en tredjedel - 30 procent - af alle gymnasieelever inden for den seneste måned har oplevet, hvad de selv opfatter som nedsat indlæringsevne om mandagen som følge af umådeholdent indtag af alkohol i weekenden? At cirka 10 procent har oplevet samme form for nedsat indlæringsevne om fredagen efter en lidt for fugtig bytur torsdag aften og nat? Og at cirka hver femte mandlige elev i gymnasiet i løbet af den seneste måned har sat mere end de anbefalede højst 21 genstande pr. uge til livs? Jo, det er foruroligende. Men næppe videre overraskende. For gymnasieeleverne reagerer jo kun på, hvad der udefra set må blive opfattet som en overordentligt liberal omgang med alkohol. Også blandt voksne. En omgang, som gør, at dét at hygge sig med vennerne - og i dette tilfælde klassekammeraterne - i weekenden og sommetider også til hverdag er lig med et stadigt og ikke sjældent ret voldsomt indtag af alkohol. ”Vi ved, at der er en massiv alkoholkultur på gymnasierne”, som det bliver udtrykt af en specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, mens en 16-årig elev fra Kina, Gu Yilei, peger på, at ”i Danmark drikker de unge alkohol, som om det var vand”. Om ikke andet siger det meget voldsomme alkoholforbrug blandt gymnasieelever noget om, at i det mindste nogle forældre må have givet op for, hvad de opfatter som tidens tendenser - altså at der skal en eller anden form for alkohol til for at få snakken til at flyde og hyggen til at brede sig. Samtidig vidner de bemærkelsesværdigt høje tal fra gymnasierne om en dansk alkoholpolitik uden en umiddelbart indre logik: For at få fingre i alkohol ude i nattelivet, altså på værtshuse, barer og restauranter, er unge nødt til at være mindst 18 år. For at få fat i nøjagtigt de samme varer i dagligvarebutikker, er det nok, at de unge er 16 år. Og går man i gymnasiet og der det pågældende sted er en såkaldt fredagsbar (ofte med udskænkning på andre dage end fredag), er det ikke nødvendigt at være hverken 18 eller 16 år - bare man går i 1.g. Et eller andet hænger ikke rigtigt sammen. Men hvem hugger bremsen i over for gymnasie-alkoholkulturen? Og hvordan?