Hvem husker Dido på Aalborg Værft

Finner skriver skibshistorie

Inger Hørmann
Dido - blev bygget på et rederi i Glasgow i 1920. Her skibet som Leila i Den engelske Kanal i 1957.
Værftsindustri 25. februar 2006 05:00

AALBORG: Aalborg Søfarts- og Marinemuseum appellerer nu til folk, der var ansat på Aalborg Værft i 1940'erne under besættelsen. Det gælder oplysninger om en sabotageaktion, der fandt sted på værftet 11. februar 1944. Alt kan bruges, også fotos. Det er finner, der er ved at skrive historie om gamle skibe, og kommandør og konsulent ved museet, Per Eskildsen, har sat sig for, at han gerne vil hjælpe. Det drejer sig om damperen Dido på 3550 ton, som blev bygget iGlasgow i 1920 til en engelsk reder. I 1940 lå skibet på værft i Brest i Nordfrankrig.Da tyskerne invaderede Frankrig, tog de Dido og indrullerede det sammen med en mængde andre skibe, også danske til et nyoprettet rederi i Hamburg.Herfra leveredes skibe udelukkende til af sejle for Kriegsmarinen. Dido blev til Dorpat Dido kom til at hedde Dorpat. Det anvendtes i danske farvande som afviserfartøj ved blandt andet minespærringer i Store Bælt, Kattegat og Langelandsbæltet, indtil det selv minesprængtes 11. april 1943 i Århus Bugten. Skibet blev hævet og sejlet til reparation på Aalborg Værft. Reparationen var stort set færdig, da skibet blev sænket på værftet ved en sabotagehandling 11. februar 1944. Dorpat blev påny hævet og repareret, hvorefter det genoptog tjenesten i Store Bælt og Langelandsbæltet. Skibet blev imidlertid sænket af britiske fly i Langelandsbæltet dagen før befrielsen. Det blev hævet igen og slæbt tilKiel, hvor det nødtørftigt blev repareret påKieler-Howaldtwerke i løbet af 1945. Det blev herefter henlagt iWracksammenstelle Heikendorf på østside afKielerbugten, hvor de allierede forsøgte at finde de oprindelige ejere af de mange handelsskibe, som tyskerne havde taget som prise under krigen. Og senere Leila 1949 blev skibet - efter i øvrigt at være besigtiget af et dansk Survey-selskab - istandsat og solgt til et finsk rederi W.Rostedt i Åbo. Her kom det til at hedde Leila. 43 år gammel blevLeila ophugget i september 1963. Aalborg Værft oplevede flere sabotageaktioner under besættelsen, så det kan måske være svært at huske den ene fra den anden, og aviserne fra den tid har ikke været til den store hjælp.For det var ikke alt, der kunne skrives.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...