Hvem kæmper for Nordjylland?

Forleden kom det frem i medierne, at der nu endnu en gang flyttes arbejdspladser væk fra Nordjylland.

Den nuværende regering har nemlig besluttet at flytte statsadvokaturen i Aalborg til Viborg. Det nordjyske folketingsmedlem Rasmus Prehn forsøger at retfærdiggøre beslutningen med det tomme argument, at "hvis Venstre havde siddet med regeringsmagten, ville de have gjort det samme". Men man kan jo ikke føre politik på baggrund af, hvordan andre partier ville have ageret. Under valgkampen blev vi nordjyske vælgere kraftigt opfordret til at stemme på nordjyske kandidater, for de ville kæmpe for Nordjylland - en kamp, der må siges ikke at være blevet synlig endnu. I stedet for er vi blevet vidne til et useriøst folketing, som har travlt med at tage stilling til diverse historier om narkogæld og rockerbekendtskaber. De nordjyske politikere kunne måske tage stilling til, hvordan man løser problemet med de mange unge, nordjyske, nyuddannede som sidder uden job, unge som har taget den lange videregående uddannelse som politikerne selv efterspurgte. Tallene viser, at hver 10. kommunale medarbejder i Nordjylland er ansat med løntilskud, det gør måske ikke ligefrem de unges drøm om fast stilling i det offentlige mere realistisk. At det tilligemed er meget svært for de unge nyuddannede "bare" at finde en praktikplads i det nordjyske, hvor de kan få lov at oparbejde erfaring, uden løn, får endvidere drømmen om fast stilling til at falme. Hvordan beholder vi de mange, meget dygtige, nyuddannede, nordjyske unge i Nordjylland, hvis der er mere snak end handling fra politisk side?