Lokalpolitik

Hvem kan sige nej til et godt tilbud?

SERVICE:I Nordjylland er vi på vej mod et fordomsfrit samarbejde mellem offentlige institutioner og private firmaer, med det formål at sikre nordjyderne den bedst mulige service for deres skattekroner Det vil kunne handle om sundhed og sygehuse, undervisning, kultur, sociale opgaver og miljø- og naturforvaltning eller almindelig administration. Dette er følgen af den nye servicestrategi og udbudspolitik, amtsrådet vedtog i enighed på sidste amtsrådsmøde, som igen er følgen af VK-regeringens ambition om at modernisere hele den offentlige sektor og at indføre frit valg på stadig flere områder. For fremtiden får private virksomheder mulighed for at udfordre amtet, hvis de mener, at de kan udføre en opgave bedre og billigere end os. Og selv om amtet ikke er tvunget til at tage imod de private tilbud, så flytter det alligevel samfundet, for hvem vil sige nej til et godt tilbud fra en privat virksomhed, hvis det kan øge kvaliteten eller frigøre penge til andre opgaver gennem et givtigt offentligt-privat samarbejde? Det betyder, at der overalt bliver en friere konkurrence om at løse opgaverne bedst muligt, så kvaliteten altid er i fokus. Dette initiativ kan forhåbentlig også være en hjælp til at få budgetterne til at nå sammen og holde skatterne i ro. Dette sker samtidig med, at vi sikrer, at medarbejderne bevarer deres job og kommer til at fungere under ordnede forhold. Konkurrencen skal ikke gå på, hvem der kan presse medarbejderne mest muligt, droppe forpligtelserne til efter- og videreuddannelse eller den slags. Det vil vi sikre ved at opstille en række sociale klausuler, som private altid skal leve op til, hvis de vil udføre opgaver for amtet. Det er ikke discount-løsninger, vi går efter. I Venstre glæder vi os over, at regeringen har visioner og styrke til at dreje velfærdssamfundet ud af den gamle gænge med stadig stigende skatter og en forældet organisering, så vi i endnu højere grad kan udvikle os og stå stærkt i konkurrencen med andre regioner i ind- og udland. Det er visionær fremadrettet politik.