EMNER

Hvem scorede kassen ved de mange forlis

SKAGEN:Tirsdag aften er der foredag på Skagen By- og Egnsmusem om et altid varmt emne i Skagen. Det har længe været almindelig god latin at berette om om de tusinder af strandinger, der har fundet sted ved Skagens kyster og om det vellevned, der blev indbyggerne til del, når prægtige skibslaster skyllede op på stranden og om de ufattelige mængder af pommersk fyr fra opbrudte skibsvrag, som skagboerne byggede deres huse af. Museumsinspektør Anne Dorthe Holm fra Skagen By- og Egnsmuseum har sat sig for at finde ud af, om myten holder vand. At der har fundet mange strandinger sted, kan alle blive enige om. Men hvem scorede egentlig kassen, når regnskabet skulle gøres op. Var det redningsfolkene, der under barske vilkår fik besætningen bragt i land? Var det bjergerne, der efterfølgende tog vare på skibets gods? Eller var det strandingskommissionærerne, der entrerede med rederi og kaptajn og styrede hele processen? Eller var det de handelsfolk, der til slut opkøbte det bjergede på strandingsauktionerne? Anne Dorthe Holm har haft næsen dybte nede i strandingsregnskaberne og bjergelønsprotokollern. Studierne er endnu ikke afsluttet. Hun fortæller i aften nærmere om de foreløbige resultater af undersøgelserne ved et arrangement, hvor Skagen Lokalhistoriske Forening samtidig indbyder til sæsonstart. Man vil altså samme aften kunne høre lidt om hvad der ellers bydes på i forenigen i løbet af efteråret, og det hele garneres traditionen tro med kaffe, æbleskiver og arrestforvarer Christensens berømte brombærmarmelade. Museets leder, Michael Ax, vil også fortælle om institutionens foretagsomhed på mange fronter. Arrangementet begynder klokken 19 og er kun for medlemmer af Skagen Lokalhistoriske Forening. Indmeldelse - 40 kroner - i foreningen kan dog ske i aften. Museumsinspektør Anne Dorthe Holm fortæller om myter og strandninger.