Hvem skal afgøre andres muligheder?

27.1. kan man læse, at i forbindelse med det kommende valg bliver velfærdsdebatten underprioriteret, og i artiklen udtaler Marianne Jelved, at efterlønnen om 10-15 år skal afskaffes, og at den så kunne erstattes af en særlig social ydelse til dem der ikke længere har mulighed for at være på arbejdsmarkedet.

Man må så spørge Marianne Jelved. Hvem skal så afgøre, hvem der ikke mere har muligheder på arbejdsmarkedet? Det bliver i hvert fald ikke den evt. nedslidte arbejder, der kommer til at afgøre det. Jeg er mere bange for, at der vil ske det samme som er sket med dem, der bliver invalide, og som burde tilkomme en invalidetsydelse. I dagens Danmark kan man tit læse hvor vanskeligt det er blevet at blive erklæret invalid. Jeg har læst, hvordan speciallægers udtalelser er blevet tilsidesat af kommunernes/statens "eksperter", så det nu er blevet sådant, at en invalid nærmest skal mangle begge arme, og helst et ben også, før vedkommende kan blive erklæret invalid. Eller der kan også ske det samme som er sket for de ældre, i sin tid hed det sig at ældre af menneskelige grunde skulle blive i eget hjem sålænge som muligt, selvfølgelig med al den hjælp der de måtte have behov for, hvad er sket? Jo, for nylig kunne læses i samme gode avis, at der i visse kommuner er blevet afsat 45 minutter til rengøring hver 3. uge! Hvilket hjem kan holdes rent med 45 minutters arbejde hver 3. uge? Hvis dem, der bestemmer noget sådant, kan holde deres eget hjem rent med 45 minutters arbejde hver 3 uge vil jeg vove den påstand at samme personer lever i et forfærdeligt svineri! Jeg har også læst at mange ældre kun kan få et bad en gang om ugen sommetider kun hver 14. dag, der gælder det samme, hvis de personer der har bestemt noget sådant selv kun tager bad en gang om ugen eller hver 14. dag må det lugte ad. h. til i deres omgivelser. Nej, lad efterlønnen blive, vi har råd til det, for det eneste der vil ske er at ældre mennesker bliver den gruppe der ikke kan få et arbejde," grundet alder" og derfor enten skal have en form for understøttelse eller ældreydelse hvis det kan bevilges af en evt højtlønnet "ekspert". Til sidst vil jeg fortælle Marianne Jelved at hvis ikke hun, hendes parti og andre ligesindede partier ikke havde lukket alle de "flygtninge" og indvandrere ind i landet havde der ikke nu været arbejdsløshed i Danmark, ligesom de sociale ydelser som samme mennesker får, kunne have været brugt på de danskere der havde brug for det uden de enorme nedskæringer der er sket for de svage i samfundet, er det en "velfærdsstat" værdig?