Forbrugerforhold

Hvem skal betale høj pris?

I erkendelse af at den hidtidige strategi for indsatsen i Irak har slået fejl,

har USA’s præsident, George Bush, forklaret den amerikanske befolkning og hele verden, hvordan problemerne i Irak nu skal løses. Det mest afgørende for mig i det, Bush forklarede i sin tale, var sætningen: ”Kun irakerne selv kan standse den sekteriske vold”. Når Bush i sin tale også indrømmer, at han har ”begået fejl”, kunne han derfor lige så godt samtidigt have indrømmet, at en afgørende fejl har været den, at man ikke tidligere har erkendt, at problemerne netop skulle løses at irakerne selv. Den nuværende situation i Irak, hvor der reelt er tale om borgerkrig, sammen med rekordlave meningsmålinger, når det gælder præsidentens tillid i den amerikanske befolkning, betyder imidlertid, at Bush, når det gælder indsatsen i Irak, har intet at tabe og alt at vinde. Derfor at hans nye strategi måske ikke så tosset endda. Sammen med kravet til irakerne om nu at yde en s6tørre og mere helhjertet indsats for at bringe volden til ophør, tilbyder Bush nu en forstærket amerikansk indsats, når det gælder genopbygningen af det civile irakiske samfund. Næsten 40 milliarder danske kroner skal forbedre den fortvivlede situation for den almindelige irakiske befolkning. Så langt er jeg enig med Bush, og jeg er også helt enig, når Bush udtrykker, at ”vores soldater har kæmpet tappert. De har gjort alt det vi har forlangt”. Han mangler her blot at indrømme, at deres indsats i meget lang tid har været forgæves. Når det derfor gælder tilbudet om yderligere 20.000 amerikanske soldater til Irak, er jeg knap så enig. Bush spiller efter min mening højt spil, et spil, som efter min vurdering nærmer sig hasard. En militær løsning er et spørgsmål om enten-eller, og når man hidtil ikke har været i stand til at vinde militært med mere end 130.000 soldater, har jeg meget svært ved at forestille mig, hvordan 20.000 soldater mere, kan gøre end afgørende forskel. Det samme gælder efter min opfattelse spørgsmålet om de danske soldaters indsats i Irak. De har bestemt også kæmpet tappert, og de har gjort alt det vi kan forlange og lidt til; men også deres tilstedeværelse er et spørgsmål om enten eller. Skal de være der, skal det være fordi de er i stand til at løse opgaver, der betyder en afgørende positiv forskel i forhold til den situation, man ellers ville få, hvis de ikke er der. Det er desværre ikke tilfældet. Beklageligvis har situationen i Irak fået lov til at udvikle sig på en måde, der medfører, at fremmede styrkers tilstedeværelse er blevet en del af de problemer, der fremmer den interne sekteriske vold og inspirerer til terror i for af tilstrømningen af udefra kommende ”frihedskæmpere”. Betingelserne for at irakerne selv kan løse problemerne er bestemt heller ikke blevet bedre. De irakiske planer om nu at overføre et betydeligt antal kurdiske soldater fra det mere fredelige Nordirak og shia-soldater fra det sydlige Irak til Bagdad, er efter min vurdering også ”højt spil”. Resultatet kan meget vel blive en yderligere forværring af situation. Jeg kan derfor kun bekræfte præsident Bush’ udtalelse i, at der ikke er nogen nem løsning på Irak-problemet. Uanset hvilken strategi man nu vælger, vil prisen blive høj, også i menneskeliv. Spørgsmålet er blot: ”Hvem skal betale?”.