Hvem skal betale?

2020-FORLIG:Hvem skal nu betale? Man forventer at spare 18 milliarder på efterløn, men regnestykket passer jo ikke. Besparelsen bliver kun på ca. 10 milliarder, hvem skal så betale de resterende 8 milliarder? Hvor kommer det tal fra? Skat af efterløn er ca. 40 pct., og manglende købekraft giver de resterende ved manglende moms. Og hvad så med de personer der ikke kan få efterløn, hvad skal de leve af? Og hvem skal betale dette? Eller skal de overhovedet have noget at leve af? Der bliver jo ikke flere arbejdspladser ved at forringe efterlønnen. Hvor mange arbejdspladser pladser gav det at nedsætte dagpengeperioden? Var det ikke lige et stort nu? Det eneste, der sker ved at nedsætte efterlønnen, er, at arbejdsgiverne får flere arbejdere at vælge imellem og kan tillade sig at betale lavere lønninger og dårligere arbejdsmiljø. Og de har ingen skrupler ligesom Lene Espersen med hendes ulovlige håndværkere. Men det kendte hun selvfølgelig ikke noget til. Den har vi hørt før. Hvad er skrupler? Husk: En stemme på De Radikale er en stemme på Venstre. Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/ditnordjyske