Hvem skal betale?

Hvem skal betale for et renere vandmiljø?

Så kan man igen læse i NORDJYSKE, at landbruget finder det urimeligt at skulle medvirke til gennemførelse af vandplaner. Det ser ikke ligefrem ud til, at frivillig medvirken er et tilløbsstykke.Det ligger samtidig klart, at hovedårsagen til det belastede vandmiljø skal findes hos landbruget selv. Det er forurening fra landbruget, som er skyld i, at vandmiljøet er blevet så belastet med næringssalte. Det er derfor et meget flot tilbud, når landbruget tilbydes kompensation for at afhjælpe sin egen forurening. Det er der ikke andre erhverv, som får tilbudt. Man kunne få den tanke, at hvis landbruget ikke i fællesskab vil medvirke til at fjerne den alt for megen fosfor og kvælstof, som udvaskes fra den dyrkede jord, så må reglerne jo ændres, så det bliver den enkelte landmand, som på sin egen jord må sørge for at træffe foranstaltninger til at uskadeliggøre det kvælstof og fosfor, som ellers føres til det fælles vandmiljø. Det er og bliver en gåde, at landbruget ikke selv skal hindre dets forurening i at ødelægge livsgrundlaget for andre erhverv og kvaliteten af vor fælles natur Alle andre forurenende erhverv må selv afholde udgifterne til at hindre forurening fra deres produktion. Hvad gør, at forureneren ikke skal betale, når det er landbrugserhvervet, vi snakker om?