Hvem skal betale?

EU-RETSSAG:Bjarne Jensen, håber alt vel! Tak for dit venlige indlæg (18.2.). Det er befriende, når man kan sige tingene, som de er. Når jeg bruger ordet "og co." i min tiltale til dig, er det jo fordi, hvis du ser efter i NORDJYSKE data om læserbreve, har jeg haft flere læserbreve her i NORDJYSKE om noget med EU - f. eks. Niels Hausgaard - godt nok før Højesteretsafgørelsen. Men vi er jo enige om, hr. Bjarne Jensen, at Højesterets afgørelse gik ud på, at Lissabon-traktaten kun havde en vis retslig interesse, og derfor ikke er nødvendig at føre, hvem skal i øvrigt betale den?