Hvem skal først sige undskyld?

Den kolde krig er ikke helt forbi, hvis man lytter til vore dages politikeres højst forskellige udlægning af den såkaldte DIIS-rapport. På sin side fastholder statsminister Anders Fogh Rasmussen, at 1980'ernes fodnotepolitik var "en meget mørk periode i dansk politik", selv om landets sikkerhed - ifølge rapporten - ikke har lidt under det alternative sikkerhedspolitiske flertal, tegnet af et drillesygt socialdemokrati. Lige nu kræver venstrefløjen en undskyldning fra statsministeren for de verbale angreb, som debatten om fodnotepolitikken har fremkaldt. Undskyld er ellers ikke det ord, der har været mest brugt, når denne fløj før har skullet forklare sine fejlgreb i forhold til en udtalt sympati for groft undertrykkende, nu faldne østbloklande.