Lokalpolitik

Hvem skal nu bestemme ...

Underholdende kompetencedebat i byrådet

HIRTSHALS:Folk med hang til amerikansk retssalsdrama kunne have valgt at lægge vejen omkring byrådssalen i Hirtshals forleden, hvor bl. a. budgettet for næste år skulle vedtages. Dagsordenens punkt 6 bød på en del underholdning trods titlen: ”Drøftelse af kommunens fremtidige organisering.” Det var et ønske, fremsat af Borgerlistens Ole Albæk, som i en given sag havde følt sin medindflydelsesret tilsidesat. Principiel sag - Sagen er af principiel karakter, procederede Albæk i byrådssalen, efter han i et referat havde læst, at: ”Borgmesteren har bestemt ...” Det drejede sig om en bestemmelse var truffet på et møde i den såkaldte chefgruppe, bestående af borgmester og kommunaldirektør. Ole Albæk fandt med denne fremgangsmåde sin mulighed for at øve indflydelse reduceret, idet spørgsmålet ikke havde været drøftet i hele byrådsgruppen. Sagen drejede sig om 300 000 kroner, som var afsat til visionsprocessen omkring den kommunale topledelses organisering. Synspunktet om at afvente strukturkommissionens undersøgelser om kommunernes fremtid og en eventuel sammenlægning havde ført til beslutningen om at vente med at bruge midlerne. Borgmesteren fandt, at sagen byggede på en klar misforståelse, idet sagen allerede havde været drøftet i økonomiudvalget, som måtte formodes at have givet ham grønt lys for trufne dispositionen. Til denne del af sagen valgte Ole Albæk at sige, at havde han taget fejl, undskyldte han meget. Alligevel mente han, at grundlaget, hvorpå beslutningen var truffet, var i strid med den kommunale styrelseslov og derfor af principiel karakter. Han efterlyste derfor, hvilke beslutninger træffes af direktionen, og hvilke kræver drøftelse i det samlede byråd. Usikre byrødder Under den affødte debat viste det sig, at flere byrådsmedlemmer var usikre på direktionsmødekonstruktionen, og derfor drøftede byrådsmedlemmerne denne usikkerhed en rum tid. Den første del af problematikken, om hvorvidt der var tale om forvaltningsmæssigt urent trav, vandt derimod ikke meget gehør hos de øvrige byrådsmedlemmer. Partifællen, Knud Dam-gaard fandt, at spørgsmålet var uvæsentligt: - Det drejer sig om små ting, der ikke kan tåle denne debat, mente han. Der bliver dog næppe brug for at indgive spørgsmålet for tilsynsrådet. Borgmesteren kunne konkludere, at man ville drøfte kompetencespørgsmålet videre, og dermed stillede alle parter sig tilfredse.