Boligøkonomi

Hvem skal nu betale?

?Jeg har et spørgsmål vedrørende grunden hvorpå min bolig ligger. Den er ifølge tinglysningen 859 kvm - der er ikke noget udlagt til offentlige formål. Men jeg målte selv grunden op i 2002 og kom kun til 732 m2. Jeg kontaktede kommunen fik kort efter et brev, hvori der står, at de har målt via et kort og kom til 754 m2, men altså ikke 859 m2, jeg betaler ejendomsskat efter. Jeg bad om at få det rettet, men det blev jeg frarådet, da det vil koste mig ca 10.000 kr. til landmåler og tinglysning - så er det billigere at betale ejendomsskat af de kvadratmeter, jeg ikke har. Er det rigtigt, at jeg skal betale ALLE omkostningerne ved en ny opmåling og tinglysning? Kai Jensen !Kære Kai Jensen - jeg må desværre sige, at det ser sådan ud: Der er kun dig til at betale gildet. Jeg har først spurgt mig for "på kommunen", og de slår syv kors luften og konstaterer snedigt, at de kun er en slags ekspeditionskontor, som opkræver skatterne på basis af en vurdering,, der foretages af Told og Skat. I Århus hedder chefen for denne butik Bent Larsen, og han spiller bolden videre: - Vi er jo ikke sat i verden for at måle grunde op - det har vi Kort- og Matrikelstyrelsen til. Vi foretager blot en vurdering på basis af deres oplysninger - som fremgår af tinglysingen. - Skulle antallet af kvadratmeter af én eller anden grund ikke se ud til at passe med virkeligheden, kan vi jo ikke bare gå ud og måle op - så ville der jo opstå en "alternativ" opmåling ved siden af den officielle. Og hvad nu, hvis vi finder, at en grund faktisk ER 100 kvm miindre end det tinglyste - skal vi så lægge dem til naboen? Altså - det ville ende i noget uoverskuelig rod, og derfor må vi fastholde, at vores vurdering bygger på de tinglyste oplysninger - og hvis de er forkerte, må du gå til den myndighed, som kan ændre dem: Kort- og Matrikelstyrelsen. - Jeg kan godt se, at det er træls, fordi det koster en masse penge, og jeg kan ikke afvise, at vi i helt konkrete situationer kan afvige, men så vil det handle om koteletgrunde eller at en del af grunden er udlagt til fælles vej etc. Hvis det udelukkende er et spørgsmål om firkantens størrelse, kan vi ikke gå ind i det. Så der synes altså ikke at være nogen vej udenom landmåleren. Til gengæld kan du glemme alt om tinglysning - hør hvad landmåler Birthe Voer Nielsen forklarer: - I heldigste fald skal landmåleren kun lave en "nyberegning" - det forudsætter, at skelpælene er der, så man umiddelbart kan regne sig frem til arelaet. Det underretter vi - altså landmåleren - så Kort- og Matrikelstyrelsen om, og rettelsen indføres i tingbogen. Der er altså ikke tale om en ny tinglysing, men bare en rettelse, så man skal kun betale landmålerens timeløn. - Men ofte mangler der jo én eller flere skelpæle, og den nye opmåling kan på forskellig vis involvere naboerne - og så løber taxameteret. Men man kan ikke bare sige, at "det koster 10.000 kroner" - vi arbejder jo på timeløn, og måske er det noget, den lokale landmåler kan klare hurtigt og derfor billigt. Birthe Voer vil ikke ud med en konkret pris, men siger, at "man kan da sagtens lave en del for 3-4000 kroner". Kjeld Bjerre