Hvem skal nu betale...

Teknik- og miljøformand skal snakke læskur ved Mosbjerg Skole med børne- og kulturudvalg

MOSBJERG:Ping-pong spillet mellem teknik- og miljøudvalget og børne- og kulturudvalget om at betale et nyt læskur ud for Mosbjerg Skole er ikke slut endnu, men de menige medlemmer i førstnævnte udvalg er formentlig fri for at diskutere skur yderligere. - Vi diskuterede skuret lidt frem og tilbage, og udvalgsformanden har fået bemyndigelse til at gøre sagen færdig, oplyser teknik- og miljøudvalgsformand Poul Dige Pedersen (V). Fornylig behandlede udvalget sagen for anden gang, da børne- og kulturudvalget havde sendt den tilbage, fordi det udvalg er af den opfattelse, at læskure ved busstoppesteder hører under det andet udvalg. - Vores udspil er, at hvis skolen stadig skal have skuret nu, så kan vi få vores driftsafdeling til at fremstille skuret, mens børne- og kulturudvalget betaler materialer. Vi har ikke penge på budgettet lige nu, siger Poul Dige Pedersen. Der ligger et vist pres på politikerne i de to udvalg for at få løst uenigheden om, hvem der skal betale. 128 forældre ved Mosbjerg Skole har skrevet til kommunen, at man er utilfredse med, at der mangler læ for deres ventende børn ved busholdepladsen udenfor skolen. Det gamle og for lille læ-skur blev i november fjernet sammen med en masse buskads, og det skete efter opfordring fra skolen, idet elever mobbede hinanden i den lange ventetid inden NT-bussen kommer. Ifølge skoleinspektør Jens-Ole Kjeller Petersen stoppede mobningen, da buske og skur blev fjernet og en gårdvagt sat til at holde øje med eleverne i de første 10 minutter af ventetiden. Eleverne er tilbudt at vente i skolens glashal, men herfra kan de ikk se bussen.