Hvem skal nu betale?

100 politibetjente har nu i flere dage været beskæftiget med planlægning, aktion og senere bevogtning af det område i Østerild Klitplantage,

Preben Bang Henriksen

Preben Bang Henriksen

ØSTERILD:100 politibetjente har nu i flere dage været beskæftiget med planlægning, aktion og senere bevogtning af det område i Østerild Klitplantage, hvor et næsten enigt Folketing har besluttet, at syv møller skal danne grundlag for et vindmølletestcenter. Alt har været vendt og drejet, før den demokratiske beslutning blev truffet i Folketinget. Men der er øjensynlig 30 "aktivister", der er imod. Det skal de have lov til at være. Naturstyrelsen har oven i købet afholdt en guidet tur for dem i området, så de vidste, hvad de var imod. Problemet er imidlertid, at de havde valgt at formulere deres modstand ved fysisk besættelse af området - ikke via demokratisk modstand. Det har bl.a. betydet, at rydningsarbejdet blev forsinket mindst 10 arbejdsdage, og herudover skal 100 politibetjente efter politiforbundets oplysninger aflønnes i foreløbig 4 dage a 12 timer. Den sidste aktivist faldt uheldigvis ned fra et træ - det er synd for ham, men heldigvis havde samfundet ambulance og hospital klar. I Danmark har vi ikke tradition for at gøre den slags op i penge, men en million kr. har da i hvert fald fået ben at gå på, alt sammen på bekostning af samfundets øvrige udgifter. Seks af aktivisterne er blevet anholdt og står forhåbentlig til en bøde (3-4000 kr.). Er det - isoleret set - en fornuftig og rimelig konsekvens? Der er tale om folk, der fuldt bevidst om samfundets deraf følgende udgifter vælger deres egen måde at demonstrere deres utilfredshed med samfundets demokratiske beslutninger. Ville det ikke have været rimeligt, om de i tillæg til bøden fik lov at betale regningen for den udgift, som de fuldt bevidst har påført samfundet? De har på intet tidspunkt været i tvivl om, hvad deres udemokratiske og ulovlige adfærd ville koste. I realiteten er der tale om "bestilt arbejde" - så hvorfor skal regningen ikke betales?