Hvem skal passe fru Jensen i fremtiden?

Tre arbejdsgrupper har bud på, hvordan kommunen kan skaffe og fastholde medarbejdere til ældreplejen

I går fremlagde tre arbejdsgrupper forslag til, hvordan man bl.a. kan skaffe den nødvendige arbejdskraft til ældreområdet i fremtiden. foto: grete dahl

I går fremlagde tre arbejdsgrupper forslag til, hvordan man bl.a. kan skaffe den nødvendige arbejdskraft til ældreområdet i fremtiden. foto: grete dahl

AALBORG:Aalborg Kommune står som landets øvrige kommuner over for en stor udfordring i fremtiden, når det gælder om at skaffe den nødvendige arbejdskraft til ældresektoren. Allerede nu begynder udfordringen ifølge ældre- og handicaprådmand Tina French Nielsen (V) at vise sig bl.a. i form af, at man har svært ved at finde nattevagter. Hver femte kvinde i Aalborg Kommune skal ifølge rådmanden arbejde inden for ældreområdet i de kommende år, hvis opgaven skal løftes. Kommunen er i samarbejde med FOA og SOSU Nord allerede i gang med at løse knuden op. Tre arbejdsgrupper blev nedsat i september for at komme med forslag til, hvordan der rekrutteres nye medarbejdere, samt hvordan man fastholder de nuværende medarbejdere og udvikler ledelsen. Mange indspark I går blev de mange indspark så leveret på Gug Plejehjem bl.a. til ældre- og handicapudvalget, ledere og medarbejdere. Kontorchef Birgitte Guldberg fortalte om udfordringerne set i lyset af, at 30 procent af SOSU-assistenterne er 50 år, samtidigt med, at gruppen går tidligt på efterløn. - Vi kan se internt i kommunen, at kampen om arbejdskraften allerede er begyndt. Regionen har sat fra land for at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere. - De er foran os på det her område og har postet 80 mio. kr. i projektet. Bedre image Et forbedret image spiller også ind, når jobbet med at passe de ældre skal sælges. Områdechef for nordøst Anette Jensen, der har været med i arbejdsgruppen, der har set på rekruttering, peger på, at tilfredse medarbejdere, der er stolte af deres arbejde er de bedste ambassadører. Et af de nødvendige tiltag er, at der skal optages yderligere 30 elever om året fra 2009. Kommunen får nemlig gennemsnitligt brug for yderligere 51 medarbejdere pr. år i tiårsperioden fra 2007 til 2017. Ufaglært arbejdskraft Et andet indsatsområde er ansættelse af mere ufaglært arbejdskraft. I dag ansætter man kun ufaglært arbejdskraft i sommerperioden. - Vi vil nu udvide det til at gælde hele året, men der skal være et formål, siger Anette Jensen. Samtidig foreslår arbejdsgruppen, at der indgåes en kontrakt med den nye medarbejder, der inden et år skal gå i gang med et uddannelsen. Arbejdsgruppen vil også have etableret en mentorordning, så erfarne medarbejdere kan følge de nye. - Det skal være erfaren arbejdskraft, der kan være med til at lave løbende oplæring, sidemandsoplæring. Voksenelevløn til alle elever over 25 år kan også tiltrække arbejdskraft, påpeger arbejdsgruppen. En anden arbejdsgruppe har set på, hvordan kommunen så kan fastholde de nuværende medarbejdere, hvor 650 medarbejdere er over 65 år. Et af forslagene går nemlig på at indføre seniorsamtaler for at fastholde de erfarne medarbejdere. Elever falder fra I den anden ende gælder det også om, at flere elever skal gennemføre SOSU uddannelserne. - I 2006 betalte vi tre mio. kr. for elever, som vi aldrig så, siger områdechef for nordvest Lars Nøhr. Han peger på, at flere elever får et praksischok, når de skal fra skolen og ud i virkeligheden, derfor foreslår arbejdsgruppen bl.a., at der sker en tidlig introduktion samt indføres en mentorordning. Arbejdsgruppen har også set på, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så det bliver mere attraktivt i fremtiden. Her er forslagene bl.a., at der skal være færre arbejdsdage i træk og flere sammenhængende fridage, fuld tid til alle, der ønsker det, samt at alle medarbejdere skal indrages i, hvordan vagtplanen kan strikkes sammen.