Overenskomster

Hvem skal vise mådehold?

Vis nu mådehold, tryglede statsministeren i årets nytårstale. Opfordringen gjaldt selvfølgelig landets lønmodtagere, der skal have en ny overenskomst i foråret 2008. Fogh har selvfølgelig ret i, at vores konkurrencedygtighed afhænger af, hvad det koster at fremstille varer og tjenester herhjemme. Men der er unægtelig noget helt galt med Foghs logik.

Før valget lovede han og de borgerlige, at det sagtens kunne lade sig gøre at give skattelettelser og øget velfærd. Før valget vedtog det borgerlige flertal at sende 11 mia. kr. ud som skattelettelser uden nogen form for garanti for, at den fælles velfærd ikke led skade. Før valget lovede Venstre børnefamilierne flere penge til børnechecken, men det løfte blev trukket ned i skuffen igen tre uger senere. Nu ligger det hen i det uvisse, om regeringen ¿får lov¿ af Pia Kjærsgaard at tage det op igen. Vi kan se hen til en kvalitetsreform, der hverken er fugl eller fisk. Vi kan se frem til meget vanskelige forhandlinger på det offentlige arbejdsmarked. Og vi kan ikke mindst se frem til, at Dansk Folkeparti igen, igen vil blokere for at skaffe den nødvendige arbejdskraft til landet. Og at de fortsat vil lade de strandede irakiske asylsøgere sidde og visne hen på trods af løfter om det modsatte. Som sagt efterlyste Fogh mådehold i nytårstalen. Det er iøvrigt paradoksalt, at dronningen var mere politisk i sin nytårstale end statsministeren. Det skal dronningen ikke have utak for, men det var da bemærkelsesværdigt, at statsministeren efter et netop overstået folketingsvalg og et nyt år havde så lidt at byde på. Det står mere og mere klart, at vi skulle have et folketingsvalg før tiden, fordi Fogh ikke turde fortælle om de reelle problemer og udfordringer, som Danmark står overfor. Endnu mere iøjnefaldende er det, at vi nu skal høre på opfordringer til ¿mådehold¿, efter at f.eks. en Henning Dyremose eller en lufthavnsdirektør i Kastrup og mange andre på direktørgangene i en årrække bare har raget til sig. Men når så de de offentligt ansatte kommer og beder om lidt mere, så er samfundet ved at gå rabundus. Forud for valget kaldte Fogh det også for ¿indblanding¿ i forhandlingerne bare at have en mening om, hvorvidt de offentlige ansatte burde (for)tjene mere. Men nu kan han passende skælde sig selv ud, det unægteligt er ham, der blander sig ved sin appel til ¿mådehold¿. På en helt anden måde viser Fogh også, hvor god han er til at sige én ting før et valg og gøre noget andet bagefter. Socialdemokraterne har længe foreslået at få nedsat en skattekommission, der kan tegne et billede af et nyt og mere retfærdigt skattesystem. Det afviste Fogh hånligt, for når man havde et skattestop, så var der ikke noget at diskutere. Og alligevel vil regeringen nu nedsætte en skattekommission ¿ altså det stik modsatte af, hvad Fogh sagde før valget. Nu har der så været et regeringsseminar på Havreholm, hvor alle ministre er blevet udstyret med et mantra, der hedder ¿Mådehold for at undgå overophedning¿ Sidst har sundhedsministeren været ude og aflyse, at barnløse kunne få hjælp til at få både barn nr. to og tre. Flere andre forhold kan også undre. Aldrig har en regering brugt så mange resurser på spindoktorer, der ikke er kendt for at nøjes med gode ord og en gråpære som løn. Men her er der altså ingen grund til at vise ¿mådehold¿. Derfor tror jeg, at Fogh lægger op til en rigtig sparefinanslov. Det var nok et forvarsel, når regeringen så åbentlyst droppede sine valgløfter og lagde børnechecken i skuffen igen. [ Bjarne Laustsen, Drosselvænget 2, Støvring, er folketingsmedlem (S).