Socialforsorg

Hvem tænker på børnene?

Sad i den dejlige sommersol og læste min avis og blev vred. Overskriften lød "Kontanthjælpsloft har ikke fået flere i arbejde".

Det går ud på, at regeringen for godt et år indførte et loft på kontanthjælpen, for at motivere kontanthjælpsmodtagere til at tage arbejde. Kunne lyde uskadeligt, hvis det ikke lige var, fordi der ikke er arbejde at få, især ikke hvis man er ufaglært, og det er de fleste kontanthjælpsmodtagere. Enhver, der kender ledighedssituationen i Nordjylland, ved, at det er arbejdspladser med mange ufaglærte, der lukker i disse år, så de mange der vil arbejde, ikke kan få arbejde. Men det, der gør mig så vred, er, at socialforskningsinstituttets rapport viste, at familierne lod være med at betale de almindelige regninger, men ikke nok med det, de har ikke råd til at rejse på ferie, købe sko til børnene eller gå til tandlæge. Og når jeg så fra vores fritidscentre hører, at børn ikke deltager i børnefødselsdage, eller får lov til at dyrke fritidsinteresser, fordi forældrene ikke har råd, så bliver jeg altså vred. Hvad er det for et velfærdssamfund, hvor børn ikke kommer på ferie, ikke kan gå til fodbold, ja sågar ikke får nye sko. Tænk på at komme tilbage i skolen og ikke have været på ferie og jeg tænker ikke på dyre ferierejser til udlandet, men bare en campingtur i Danmark. Jeg synes ikke, vi kan være det bekendt overfor børnene. Der må ikke være børn i Danmark, der i den grad er udenfor. Så jeg har et forslag til regeringen: Hvis regeringen skaber jobs til alle disse ledige kontanthjælpsmodtagere, så skal jeg som medlem af socialudvalget i Aalborg med glæde straffe de, som ikke gider bestille noget, de som tror, at borgerlønnen er indført. Men lad være med at straffe børn og deres familier, fordi I ikke er i stand til at skaber arbejdspladserne her i Nordjylland.