Hvem tager opgaven op?

Det er med meget blandede følelser, jeg i år har været med til at sende det sidste katalog med amtets kulturtilbud til børn ud til skoler og andre institutioner.

Jeg er stolt og glad over de mange fine muligheder, som tilbydes børnene. Her er koncerter med forskellige grupper - eller hele orkestre med symfoniorkestret i spidsen . Her er tilbud om besøg af kunstnere af alle kunstarter, forfattere, billedkunstnere, musikere og andre tonekunstnere, og som noget helt nyt dansere. Og alle er de klar til at berige børnenes undervisning ved mødet med det, som en rigtig levende kunstner kan. Her er tilbud om Biografen i skolen, hvor børnene får mulighed for at se kvalitetsfilm i den rigtige biograf og med en forberedelse og måske også efterbearbejdning efter materiale udarbejdet af Filminstituttet. Her er tilbud om at begive sig ud i en rejse i alle de gode historier, som vore museer har i deres skattekister. Og her er en fortælling om, hvor forrygende et projekt kan blive, når 100 russiske kunstnere kommer til Nordjylland og rejser rundt i 14 dage med forestillinger forskellige steder i vores amt. Sputnik, som projektet hedder, løber af stabelen i det tidlige efterår. Og endelig tages der forskud på glæderne over, at en børnekulturkaravane vil rejse fra kommune til kommune næste år og give spændende og dramatiske og eventyrlige oplevelser til alle børn. Sådan et katalog med så megen fryd og forundring og farverigdom kan vel kun kalde på de lyse tanker og forventninger. Og så alligevel er det med tungt sind, at kataloget sendes ud. For det er rent faktisk sidste gang, vi ser det. Det er sidste gang, de nordjyske børn får dette enestående tilbud. Jeg ved fra mange samtaler med amtsrådskolleger fra det ganske land, at Nordjylland på dette område har fundet en helt særlig model, og at vi på flere områder er i en situation, så de andre amter har kunnet lære af os. Vi har nemlig haft den ubeskedne målsætning, at vi ville være de bedste i landet, når det drejede sig om børnekultur – og jeg tror såmænd, vi er det! Nu er det hele så slut. Den altovervejende del af amtets kulturopgaver bliver fordelt mellem staten/Kulturministeriet og kommunerne. Kulturministeriet har ikke meget kendskab til vore initiativer, da vi jo ikke har handlet efter pålæg fra dem, men ud fra det, som vi i vores del af landet kunne blive enige om , og fandt var vigtigt. Derfor er det højst usandsynligt, at ministeriet vil køre arbejdet videre. På den baggrund vender jeg mig nu til kommunerne og opfordrer til, at der "gøres noget". Alle må kunne se, at det vil være et fantastisk tilbageskridt og et kæmpesavn, hvis alle disse tilbud falder til jorden og forsvinder. Det har taget mange år og mange kræfter at opbygge de forskellige ordninger, der er opbygget et vældigt netværk af nordjyske kunstnere - og der trækkes på mennesker med et enestående kendskab til genrer og praktisk organisering. Alle kan vel også se, at den enkelte kommune ikke kommer nogen vegne i selv at opbygge alt dette – og det ville da også være et vanvittigt spild af kræfter og penge. Jeg kunne håbe, at tilstrækkelig mange vil protestere mod den forarmning af børnekulturen i Nordjylland, som truer - i og med at vi nu står med amtets definitivt sidste kulturkatalog i hænderne. Det er jo os – de voksne – som har ansvaret for, at børn møder levende kunst og kultur og dermed får en opvækst som fremmer kreativitet og fantasi og oplevelser. Det bliver ikke særlig let at løfte opgaven efter de senere års mange gode tilbud, som efter min mening har ligget det helt rigtige sted, nemlig i amtet. Et flertal i Folketinget har besluttet, at sådan skal det ikke være mere. Men så må nogen finde på noget andet - og forhåbentlig næsten lige så godt! Det skylder vi vel børnene?!