Lokalpolitik

Hvem vil bo 100 m fra gylle?

Man møder mange spændende problemstillinger som politiker.

En af de mere indviklede stammer fra Vendsyssel og handler om svineproduktion. Det lyder ikke så ophidsende, men det bliver det, fordi det også drejer det sig om, hvordan man balancerer mellem hensyn til en lokal svineproduktion, plads til de lokale mennesker, faunaen, naturen og turismen. Samt en lovgivning, der ændres undervejs og en ny kommunal struktur. Udgangspunktet er tre ejendomme omkring kommunegrænsen ved Tuen mellem den daværende Hirtshals Kommune, hvor ejendommene hedder Gøgsi og Slynge, og Sovkrog i Frederikshavn Kommune. Ejerne er brødrene Anders og Jakob, der begge opvokset på deres fødehjem Sovkrog. Anders begyndte med at drive gården Slynge, hvorefter han købte Gøgsi, hvor der har været kvægproduktion. Imidlertid brændte ejendommen, og nu ønsker Anders så at udvide produktionen med op til 8000 slagtesvin. Men der er det problem, at Gøgsis tidligere ejer, Astrid Mølbak, byggede et aftægtshus, hvor hun nu som 85-årig kan se frem til, at der bliver opført en svinefarm med en gyllebeholder på afstand på kun 100 meter til hendes hus. Det gode spørgsmål er selvfølgelig, hvem vil bo i et hus 100 meter fra en svineproduktion med tilhørende gyllebeholder i strid vestenvind. Lige i umiddelbar nærhed af disse svinefarme findes også Ørnereservatet, der er en stor turistattraktion. Her er spørgsmålet selvfølgelig, om man kan blive ved med at lokke besøgende til, hvis de skal sidde i en stank af gylle og ammoniak. Samtidig er området nord og vest for udlagt til sommerhusområde, hvor der er en meget speciel lavvegetation, der har det meget dårligt med affaldsstofferne fra svineproduktion. En helt tredje aktør er Tversted Turistforening, der har protesteret mod udvidelsen af svineproduktionen i dette følsomme område. Imidlertid fik landmanden tilladelsen af Hirtshals Kommune som én af de sidste handlinger, kommune foretog sig. Sagen fra Sovkrog blev også afgjort af Frederikshavn Kommune før årsskiftet, hvor strukturreformen trådte i kraft. Der er således truffet suveræne afgørelse i de gamle kommuner efter de gamle regler. Alle sagerne har være påklaget til miljøklagenævnet og kommunen har fået ret i, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse. Herefter behandler kommunerne sagerne som rene byggesager. I mellemtiden har Folketinget ændret landbrugsloven. Nu skal ny svinefarme være placerede mindst 300 meter fra eksisterende beboelse. Kravet lød tidligere kun på 100 meter. Jeg har ført mange samtaler med de involverede parter og forsøgt at få bl.a. Hjørring Kommune til at genoverveje beslutningen. Det har man ikke indtil nu været indstillet på, men jeg synes det ville være forkert at opføre ny bygninger, der måske kommer til at stå i 100 år, hvis de er fejlplacerede. Min vurdering er, at alle parter er interesserede i at finde en løsning. Enten kunne hele svineproduktionen samles på den ene ejendom, Slynge, eller man kan helt lade være med at udvide svineproduktionen i området. I stedet kunne området omlægges til sommerhusområde. Det sidste er en idé, de to brødre har foreslået. Det vigtige for landmænd i dag må være, at hvis man vil have svineproduktion, så tager man hensyn til miljø og naboer. Derfor kan jeg ikke forstå, at man ikke har tilbudt at købe Astrid Mølbaks hus, selv om jeg har respekt for den private ejendomsret og i øvrigt mener, at Astrid selv har ret til at tage stilling til, hvornår tiden er inde til at flytte. Vi skal finde en løsning. Derfor har jeg foreslået og vil tage initiativ til, at vi mødes på åstedet på Skagensvej 103, hvor de involverede parter kan være til stede tillige med embedsmænd og ansvarlige politikere fra Hjørring og Frederikshavn Kommuner samt pressen, da sagen har været rejst i de nordjyske medier. Det bør være et konstruktivt møde, hvor vi får alle sten vendt, så der kan komme en lykkelig udgang på en indtil nu fastlåst situation. Tidligere har jeg henvendt mig til miljøministeren i denne sag, ligesom den er drøftet med Landbrugsraadets præsident, og jeg håber, at bliver muligt at finde en løsning, der tager hensyn til alle de lokale interesser. [ Bjarne Laustsen, Drosselvænget 2, Støvring, er folketingsmedlem (S).