Hver anden pårørende siger nej til organdonation

København, onsdag /ritzau/ Sidste år gav 64 danskere deres organer til donation, men tallet af egnede donorer er fire gange så stort. De pårørende siger nej til donation hver anden gang. Patienter dør, mens de venter på at få et nyt hjerte, en ny lever eller nye lunger, og ventelisten over patienter, der venter på at få en ny nyre vokser år for år. Når behovet for egnede organer til transplantation er stort, kan det være frustrerende, at tre ud af fire egnede organdonorer ikke bliver anvendt. Ib Gaarde-Nissen er formand for Transplantationsgruppen, der er en sammenslutning af patientforeninger for transplanterede og for de mennesker, som venter på en organtransplantation, og han beklager, at antallet af donorer er relativt lavt i Danmark. - Det er et meget følsomt emne, og derfor er det vigtigt, at der er en åben debat om organdonation i befolkningen, siger Ib Gaarde-Nissen. Overlæge på nyremedicinsk afdeling på Skejby Sygehus Melvin Madsen oplyser, at der cirka er fire gange så mange egnede donorer, end der udnyttes. Sidste år gav 64 danskere deres organer til donation, og det antal har været nogenlunde stabilt igennem mange år. Men potentielt kunne tallet blive betragteligt større. - Vi ved, at i cirka hvert andet tilfælde siger de pårørende nej til organdonation. Men går vi ud på gaden og spørger folk, om de er for eller imod, vil tre ud af fire sige, at de sandelig er for. Men vi ved ikke, hvorfor mange har en anden holdning, når de kommer i den konkrete situation at skulle tage stilling som pårørende, siger Melvin Madsen. De fleste egnede donorer dør af en blødning i hjernen, og døden indtræder oftest efter en meget kort sygdomsperiode, og det kræver en særlig indsats fra sygehuspersonalets side at håndtere situationen, når de pårørende skal tages stilling til spørgsmålet om organdonation. - Mange af donorerne kommer fra de fem neurokirurgiske afdelinger i landet. Men hver fjerne donor kommer fra en anden afdeling. Uden for de store afdelinger står man altså meget sjældent med en mulig donor. Der går i gennemsnit to et halvt år mellem man oplever det, så personalet kan under ingen omstændigheder få nogen som helst erfaring i at håndtere de situationer, siger Melvin Madsen. /ritzau/