Hver anden vil have sundhedsforsikring

Selv om de synes, private sundhedsforsikringer forringer det offentlige sundhedssystem, vil flere kommunale HK’ere alligevel gerne have en forsikring. Det viser en rundspørge foretaget af Epinion Capacent for HK/Kommunal. To ud af tre HK’ere ansat i kommuner og regioner synes, at et stigende antal sundhedsforsikringer samlet set vil føre til, at det offentlige sundhedssystem bliver ringere. Alligevel vil hver anden gerne have tilbudt en privat sundhedsforsikring af deres arbejdsgiver. HK/Kommunal repræsenterer godt 70.000 HK’ere i landets kommuner og regioner, og formand Bodil Otto kan godt forstå de medlemmer, der gerne vil have en privat sundhedsforsikring. - Det kommer ikke bag på mig, at mange gerne vil tage imod det tilbud. Undersøgelsen bekræfter det dilemma mange af os er i: På den ene side er vi tættest på os selv, og vil gerne sikre, at vi har det godt, og omvendt har vi også har en holdning til, at der skal være et offentligt velfærdssystem, siger Bodil Otto og fortsætter: - Jeg er bekymret for, om vi er ved at undergrave hele det offentlige sundhedssystem med de private forsikringer, men jeg kan ikke modarbejde det, hvis arbejdsgiverne tilbyder det. Hun efterlyser bedre oplysning om, hvad forsikringerne egentlig dækker. - Jeg tror, mange har en opfattelse af, at de dækker langt mere, end de egentlig gør, siger Bodil Otto. Mange af HK’erne i undersøgelsen er bekymret for, om de offentlige sygehuse kan hjælpe hurtigt og ordentligt, hvis de bliver syge. 79 procent oplever, at der er for lang ventetid i det offentlige sundhedssystem, og 48 procent af HK’erne er bange for ikke at kunne blive behandlet ordentligt i det offentlige. Men samtidig mener de også, at det er urimeligt, at folk med private sundhedsforsikringer kan blive behandlet hurtigere end folk uden forsikringer. I dag kan udgifterne til visse sundhedsforsikringer trækkes fra i skat. Den skattefordel skal afskaffes, mener 64 procent af de kommunalt og regionalt ansatte HK’ere. Formand Bodil Otto er enig, at skattefradraget skal væk. - Det kunne være med til at give alle danskere en garanti for, at der også er et velfungerende offentligt sundhedsvæsen, når vi bliver gamle eller mister vores job, siger Bodil Otto. Flere kommuner i Danmark tilbyder allerede nu sundhedsforsikringer til deres ansatte. Og en rundspørge foretaget af Danske Kommuner for nylig viste, at halvdelen af landets 98 kommuner går med planer om at tegne en privat sundhedsforsikring til deres ansatte. /ritzau/