Hver dag er forskellig

Lars Ravnsmed arbejder på Vestervig Børnecenter

Lars Ravnsmed (t.v.) og Hans Henrik Nielsen arbejder i samme team omkring de 44 asylbørn i Vestervig.

Lars Ravnsmed (t.v.) og Hans Henrik Nielsen arbejder i samme team omkring de 44 asylbørn i Vestervig.

Hvornår du skal snakke med mig? Vi mødes ti minutter i fem. 16.50. Lars Ravnsmed konfirmerer en aftale med en af de drenge, som han er kontaktpædagog for. Aftalen om mødet to timer senere er en del af den struktur, som personalet forsøger at sætte op for at skabe tryghed hos børnene i Børnecenter Vestervig. 80 procent af børnene lider af posttraumatisk stress. De har brug for at blive hørt og de har brug for en handleplan. - Vi snakker om, hvordan vi kan gøre deres ophold her så tåleligt som muligt. Hvad ønsker de - og hvad kan jeg hjælpe med?, forklarer Lars Ravnsmed, der er kontaktpædagog for otte uledsagede børn på asylcentret. Lars Ravnsmed er uddannet pædagog i juni 2010, og siden november har han været ansat på Børnecenter Vestervig. - Det, der trak i mig, er, at der ikke er to dage, der er ens. Der er ikke nogen facitliste. Som et led i en ny organisering af arbejdet er Lars Ravnsmed blevet koordinator. Det betyder, at han møder en time før de øvrige på eftermiddagsholdet. De er fem, der arbejder samtidigt. - Det betyder rigtig meget, at vi er et team. Vi ved, hvor vi har hinanden - og hvor vi hver især har vores styrker. Lige nu er pædagog Helle Bjerg i gang med at skære brød ud og gøre klar til eftermiddagsmad, mens en kollega kører nogle drenge til Agger, hvor en sygeplejerske har konsultation. Hans Henrik Nielsen er aktivitetsmedarbejder og gør klar til at samle et volleyball-hold. Nogle af drengene spiller fodbold i Sydthy Boldklub, og heldigvis har der kun været gode erfaringer med deres optræden i lokalsamfundet. Ifølge centerleder Simon Severinsen er medarbejderne "skarpe" til at se, hvornår en dreng har brug for samtale med en psykolog, har gavn af en tur i sportshallen - eller har størst behov for en tur til stranden. For Lars Ravnsmed er det en udfordring af nå ind til børnene, som har en helt speciel bagage med. - Det er ikke alle, der lukker op, men det er en kæmpesucces, når de gør det, siger han. Lars Ravnsmed kan godt slippe sit job, når han har fri. - Så længe de er her, har man et specielt bånd til dem. Men efter en måned er det måske nogle nye drenge. Det er et sted med stor omskiftelighed.