Hver en mursten skal vendes

Det er ingen hemmelighed, at byggebranchen står overfor massive udfordringer. Produktivitetsudviklingen i Danmark er lavere end i de lande, vi normalt sammenligner os med, og i bygge- og anlægsbranchen er der også plads til forbedringer i produktiviteten.

Alle sten skal vendes - uanset om der er tale om 600 eller 1200 - i jagten på løsningen på produktivitetsudfordringen. Derfor tager Dansk Byggeri og 3F sammen kampen op for at øge produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen. Målet er at øge produktivitet og indtjening til gavn for virksomhederne, medarbejderne, branchen og konkurrenceevnen som helhed. Og ikke mindst til gavn for branchens kunder. Der er penge i at gøre arbejdet godt. Bedre styring af arbejdsprocesserne øger produktiviteten og minimerer fejlene. Det handler ikke om at standardisere alting - byggeriet er netop kendetegnet ved, at hvert projekt er forskelligt - men om hele tiden at inddrage medarbejderne i at lede efter muligheder for at planlægge og løse opgaverne på en bedre måde. Work smarter. Virksomheder, der har en høj grad af samarbejde mellem ledere og medarbejdere, får mere ud af ressourcerne, de øger produktivitet og indtjening. Det sker blandt andet, når ledelsen tør være mere moderne og involvere medarbejderne i, hvordan opgaverne skal løses. Det motiverer og engagerer medarbejderne og får dem til at give en ekstra skalle. Det er der penge i for både medarbejdere og virksomheder. Lederne skal i højere grad være sparringspartnere og turde give en del af ansvaret fra sig. Bygningsarbejderne skal være parate til at tage det ansvar på sig, som ligger i at deltage i planlægning af produktionen, koordinering med de øvrige fag på byggepladsen, tage større ansvar for sikkerheden og kvalitetskontrollen. Der ligger også et kæmpe potentiale i at øge brugen af de muligheder, som teknologien byder på. It og tekniske hjælpemidler kan være med til at effektivisere arbejdsgange og styre opgaverne, så de rigtige materialer og de rigtige mennesker kommer de rigtige steder hen på det rigtige tidspunkt og i den rigtige rækkefølge. En tættere koordinering mellem faggrupperne og sjak, der sammensættes på tværs af de kompetencer, som opgaven kræver, er med til at gøre arbejdet mere effektivt og gøre den færdige løsning endnu bedre. Udfordringer er der nok af. Mange virksomheder og medarbejdere har heldigvis allerede taget fat, men vi skal have flere med. Med projektet "Byggeri og anlæg - øget produktivitet og bedre bundlinje" tager vi fælles ansvar for at udvikle branchen. 2011 skal blive året, hvor vi sammen for alvor skyder gang i en udvikling, der kan fremtidssikre branchen. Vi skal møde udfordringerne i fællesskab, forbedre produktiviteten og øge vores konkurrenceevne til gavn for kunderne og os selv - både medarbejdere og virksomhedsejere.