Hver enkelt skole må lave regler

For at hjælpe og beskytte muslimske skolepiger har man i Frankrig netop gennemført en lov, der forbyder dem at bære religiøs beklædning/hovedtørklæde i skolen.

Dermed er pigerne ikke undergivet henstillinger fra deres hjem eller andre, som pålægger det religiøse antræk. Som enhver anden god lov, vil denne lov være en hjælp til den svage part, som disse unge piger udgør. Loven vil formodentlig have stor effekt på langt sigt. Det kunne synes på sin plads, om vi i Danmark også fik en beskyttelseslov, til beskyttelse af danske skolepiger, - og deres mødre, - og lærerne for den sags skyld. Her tænker jeg slet ikke på muslimske pigers og kvinders tildækkede hoveder, men på et problem, der nærmest er modsat vendt. Vel har vi i Danmark regler for, at man på offentlige steder ikke må færdes mere eller mindre afklædt, men skal være anstændigt påklædt. Ikke desto mindre har den danske offentlighed gennem et par år været generet af skolepigers og unge kvinders letfærdige til det anstødelige og udfordrende antræk, så man tror at opleve et fatamorgana og føler sig hensat til Blokhus badestrand eller til en vovet varieté-scene, skønt man rent faktisk færdes på en gågade i Aalborg. Jeg nægter at tro på, at de pågældende skolepiger og deres storesøstre eller mødre finder deres utildækkethed særlig praktisk. Det virker som en dum og kold dille, som brugerne anvender som resultat af en art massesuggestion. Umiddelbart signalerer skolepigerne, at deres mødre ikke har kendt deres ansvar. Ikke så sjældent er det bare navleparti en utvetydig demonstration af, hvor hårdt pumpede en ung piges "deller"er, men de store skolepiger ser måske ikke sig selv i spejlet, heller ikke bagfra, og slet ikke nede i knæstilling. Disse afslørende og uskønne iagttagelser er forbeholdt undrende forbipasserende. Da det anstødelige fænomen dukkede op, var der naturligvis straks skoler, der med ansvarlig forældrestøtte fik anstødeligheden forbudt som antræk på de pågældende skoler. Det kunne naturligvis være en løsning til afskaffelse af galskaben, om skoler – som en skoleleder foreslår det – indførte skoleuniformer. Men for det første har skoleuniformer aldrig været almindelige i Danmark. For det andet kan det blive en bekostelig affære, og hvem skal betale? Mere fornuftigt ville det være, om hver enkelt skolebestyrelse – i samarbejde med myndigheder på centralt hold – fik sammensat et regelsæt eller regulativ for skolepigernes påklædning, hvoraf det fremgik, hvad der forstås ved passende skolepåklædning.