Hver femte fleksjobber er ledig

København, onsdag /ritzau/ Antallet af fleksjob er mere end fordoblet på to år. Men en stor del af de 21.000 danskere, der foreløbig er visiteret til et fleksjob, ender i ny ledighed. I dag er hver femte fleksjobber uden job. Det bekymrer faglig sekretær i FTF, Jette Høy. Hun peger selv på to årsager til stigningen: Enten er kommunerne for dårlige til at vurdere, hvilke arbejdsopgaver folk i fleksjob kan udføre, eller også er det et udtryk for, at fleksjobberne ryger først ud, når virksomhederne og offentlige institutioner må skære ned. - Begge dele er i og for sig lige ulykkeligt. Det er et stort problem, hvis kommunerne i bestræbelserne på at få alle ud i job i stedet for at tilkende førtidspension overvurderer arbejdsevnen. Og det er også ærgerligt, hvis virksomhedernes sociale ansvar i den grad er afhængig af konjunkturerne, siger Jette Høy. Hun opfordrer beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til hurtigt at undersøge, hvad der er årsag til den voldsomme stigning i antallet af ledige fleksjobbere. Tidligere var det kun godt hver tiende fleksjobber som stod uden job. Men i sidste halvdel af 2002 eksploderede tallet, så hver femte fleksjobber i dag er ledig. Hidtil har størstedelen af ledigheden kunne forklares med, at der går et stykke tid fra folk visiteres til et fleksjob, og indtil de får tilbudt et job. - Det bekymrende er, at vi nu ser en stor stigning i ledigheden hos de, der har haft et fleksjob. Det kunne tyde på, at mange fleksjobbere bliver visiteret til et job, de ikke har en realistisk chance for at klare. Det er meget uheldigt, fordi det uundgåeligt vil føre til et nederlag og et knæk i selvtilliden for den pågældende person. Og det kunne også være et signal om, at vedkommende måske er så syg, at hun burde være tilkendt førtidspension i stedet for. Vi risikerer, at fleksjob-ordningen ender som et nyt opbevaringssted for folk på passiv forsørgelse, og det har aldrig været meningen, siger Jette Høy. Jette Høy understreger, at FTF fuldt ud støtter ideen om et mere rummeligt arbejdsmarked, der også giver plads til ansatte, der ikke kan yde en fuld arbejdsindsats. Men rummeligheden skal være reel. Den er ikke noget værd, hvis fleksjobberne står forrest, når virksomhederne fyrer, eller hvis kommunerne svigter opgaven, og sender folk ud i job, de ikke kan klare bare for at få dem ud at den officielle ledighedsstatistik. - Det er folk med alvorlige lidelser som sklerose, gigt og kroniske ryglidelser, vi taler om, siger Jette Høy. /ritzau/