EMNER

Hver fjerde postarbejder har afklaret sin fremtid

Aftaler for 60 ud af 210 medarbejdere trekvart år før lukningen af Rustenborg

AALBORG:210 ansatte skal finde nyt arbejde, når brevsorteringen ved Postcenter Nordjylland lukker til august næste år. 60 af dem kender allerede nu deres fremtid. Beslutningen om at lukke postcentret, i daglig tale Rustenborg, blev meddelt midt i september sidste år. 40 medarbejdere har fået andet job indenfor postvæsenet, enten i transportafdelingen i Aalborg, postcentret i Århus, som postbud eller, for en håndfulds vedkommende, udenfor postvæsenet. 20 har fået aftale om genplacering efter lukningen eller om tidlig pension. Hertil kommer yderligere 20, som i øjeblikket har fået tilbudt job i Post Danmark, men mangler at give endelig accept på tilbuddet. - Vi synes, det er rimeligt tilfredsstillende, siger informationsmedarbejder Mogens Nygaard Petersen. For hovedparten af postarbejderne tegner fremtiden sig ganske vist stadig uvis, men det er ikke unaturligt, mener Mogens Petersen. - Det er erfaringen fra lignende store virksomhedslukninger, at processen med genplacering er træg at få i gang, hvis der er lang tid at løbe på. Det afgørende er, at vi er i gang og tillidsfolkene har været utroligt engagerede i opgaven, men det er også afgørende, at den enkelte selv i god tid begynder at planlægge en ny fremtid, siger han. Arbejdet har stået på siden sidste efterår. De enkelte medarbejdere har været til afklarende samtaler, og en jobkonsulent fra Post Danmarks Jobbørs er st på opgaven på fuld tid. Der foregår en række kurser og uddannelsestilbud. Seneste initativ er oprettelsen af en intern jobcafe, hvor medarbejderne løbende bliver præsenteret for aktuelle job- og uddannelsestilbud i Nordjylland, Post Danmarks mål er at alle, som ikke fratræder ved naturlig afgang, skal komme i nyt job eller i uddannelse. Ikke nogen lille opgave i et år, som også har set lukningne af så store virksom,hjeder som Flextronics i Pandrup og Danish Crown i Nørresundby. - Men fordi Post Danmark er så stor og udbredt en virksomhed, har vi større mulighed for at finde nye job indenfor virksomheden.