EMNER

Hver kommune sin ordning

Formanden for SIFA – Henrik Jensen – forsøger (7.2.) at svine min person til i forbindelse med den såkaldte kridtsag.

Et enigt folkeoplysningsudvalg i Jammerbugt Kommune - inkl. formanden for Jetsmark Idrætsforening, som sagsøgte Jammerbugt Kommune, har besluttet, hvordan de folkeoplysende midler i Jammerbugt Kommune bruges bedst muligt – det har jeg respekt for. Derfor er det ikke mig eller Jammerbugt Kommune der har vundet kridtsagen. Nej, det er foreningslivet i vores Kommune – og så kan en klog formand fra foreningslivet i en nabokommune godt blande sig helt udenom. Jammerbugt Kommune blander sig ikke med personlige læserbreve i SIFAs gøren og laden. Til almindelig orientering er der altså tale om en ordning, som fodboldklubberne og foreningslivet generelt synes er OK – bl.a. set i forhold til de andre støtteordninger i Jammerbugt Kommune med fri lokaleleje og medlemstilskud. Endelig skal jeg oplyse den ophidsede formand fra Aalborg om, at jeg tror jeg har mindst lige så stor respekt for det frivillige arbejde som han har. Jeg kommer selv fra det frivillige arbejde inden for fodbold, musik og spejderi – og den dag i dag er jeg aktiv spejderleder. Ikke en gang politikere skal finde sig i beskidte læserbreve og påstande om manglende forståelse – specielt ikke når de, som her, kommer fra en person med manglende forstand på det han udtaler sig om. Mit ærinde i kridtsagen er således foreningslivets – som efter min mening har ret til selv at bestemme sine støtteordning i Jammerbugt Kommune – ligesom i Aalborg Kommune. Det kalder man respekt for foreningslivet og det kommunale selvstyre.