Hver tredje ikke i a-kasse

A-kasserne i LO's forbund er hård ramt af medlemsflugt. 150.000 har sagt farvel på få år.

Finanskrise og udsigten til arbejdsløshed får ikke danskerne til at melde sig ind i en a-kasse. En ny analyse viser, at a-kasserne mister medlemmer. Nogle a-kasser oplever godt nok medlemsfremgang, men den samlede tendens er klar, skriver arbejdsmarkedsforskerne Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, Københavns Universitet i Politiken. Fra 1995 og til 2008 faldt antallet af danskere i a-kasse med næsten 150.000. A-kasserne i LO's forbund har oplevet den største tilbagegang med 352.000 medlemmer. En del af tilbagegangen skyldes ifølge de to forskere konkurrence fra alternative a-kasser som den kristelige eller Det Faglige Hus. Men det kan ikke forklare hele tilbagegangen. En stor gruppe danskere fravælger helt at forsikre sig mod ledighed. - Det betyder, at en meget stor del af LO-kassernes medlemsfald er et resultat af, at næsten 150.000 forsikrede helt har forladt a-kasserne, skriver Jesper Due og Jørgen Steen Madsen. A-kasserne i hovedorganisationerne AC og FTF har til gengæld fået omkring 100.000 flere medlemmer siden 1995. Det kan ifølge de to forskere forklares med, at danskerne skifter jobtype og dermed a-kasse, men tendensen er stadig den samme: Stadig færre vælger en a-kasse, selv om der nu er udsigt til flere fyringer og sløje tider på mange virksomheder som følge af finanskrisen. I dag er næsten hver tredje ikke i a-kasse. I 1990'erne var det hver femte. De to forskere peger på, at krisen kan ændre lidt på udviklingen. - Det er dog sandsynligt, at en længerevarende krise vil ændre tendensen, så der igen kommer tilgang, skriver de. /ritzau/