Hver tredje støtter flytning af kirken

125 Lønstrup-borgere støtter ideen om at flytte kirken ind i landet

125 borgere i Lønstrup har skrevet under på, at de støtter en fysisk flytning af Mårup Kirke. Arkivfoto

125 borgere i Lønstrup har skrevet under på, at de støtter en fysisk flytning af Mårup Kirke. Arkivfoto

LØNSTRUP:Ideen om at flytte Mårup Kirke i sikkerhed længere inde i landet er ved at rodfæstne sig i Lønstrup. Der er netop lavet en underskriftsindsamling, hvor 125 borgere - ca. hver tredje i Lønstrup - har skrevet under på at en flytning er en god ide. Underskrifterne er nu afleveret til Nordjyllands Statsskovdistrikt. - Sådan en gammel flot kirke skal ikke ende som en ruin, der styrter ned ad skrænten. Det vil også gøre det umuligt at indsamle de knoglerester, der hele tiden dukker op i skrænten, siger en af initiativtagerne til underskriftindsamlingen, Allan Normann Sørensen. Han bakkes op af tidligere provst og Dr. Teol Filip Riisager: - Mange lokale og vendsysselske følelser er knyttet til Mårup Kirke. Ved at flytte kirken og gravminderne inden for lokalområdet vil historien fortsat få sit synlige udtryk, og kirken vil stadig kunne fungere som kulturelt samlingssted, siger Filip Riisager. Hvis det ikke kan lade sig gøre at flytte kirken, foreslår de alternativt, at kirken brydes ned, og at murbrokker og rester af den bruges til at lave en varde- et mindested - i sikker afstand fra skrænten. - Kirken skal brydes ned på en værdig måde, ligesom skeletresterne skal samles og genbegraves på en værdig måde, siger Allan Normman Sørensen, der ikke mener, at kystsikring ikke længere er en mulighed. Skrænten er nu kun ni meter fra kirken. Foreningen Mårup Kirkes Venner er dybt uenige i, at en flytning er en mulighed. For dem er det stedet, der har betydning, og hvis der ikke kystsikres skal naturen gå sin gang. Skov og Naturstyrelsen mødes i næste uge med kontaktgruppen for kirken for at drøfte kirkens fremtid.