Hverdagen har meldt sig for friskolen

NR. KONGERSLEV: Man hører ofte om, hvordan al begyndelse er svær, men det har man ikke mærket meget til på Nr. Kongerslev-Komdrups Friskole i de små fem måneder, den har eksisteret. - Vi begynder at få en god hverdag, og det går rigtig godt. Vi mærker en stor opbakning fra hele byen og forældrene. For eksempel holdt vi en julefrokost sammen med børnehaven, hvor der var 125 mennesker med, siger friskolens leder, Trine Urban. Hun har dog skullet løse et par praktiske problemer i løbet af efteråret. For eksempel skulle heldags-SFO'en finde et sted at være om formiddagen. - De opstarts-ting er ved at være af vejen, siger hun. Nu er det blevet hverdag på friskolen, og den bringer ikke mange problemer. - Vi er meget tilfredse med den måde, vi har struktureret undervisningen på. Alle klasserne har for eksempel dansk samtidig, og det har givet gode muligheder for at undervisningsdifferentiering, siger Trine Urban. Hun forklarer: - Hvis én i 3. klasse er lidt bagud, kan han følge undervisningen i 2. klasse, og omvendt har vi en dreng i 4. klasse, som er meget god til engelsk og har engelsk sammen med 5. og 6. klasse. Alle de kreative fag som for eksempel idræt har børnene altid efter middagspausen. - Det har vi været meget glade for, og det fungerer godt for børnene, siger Trine Urban. Lidt skal der dog justeres på undervisningen. - Hver dag starter vi med en fortælletime for alle eleverne, men det bliver lavet om efter nytår. De ældste elever synes, det er for meget at være sammen med de mindste så ofte. Så vi har valgt, at de ældste elever får mere faglig undervisning, mens de små stadig får fortalt historier, siger Trine Urban.