EMNER

Hverdagsgudstjeneste i Brovst

} FOR ALLE: Brovst Kirke arrangerer i samarbejde med Ældre Sagen en hverdagsgudstjeneste onsdag 23. februar om eftermiddagen. Ældre Sagen og menighedsrådet arrangerer gratis transport til og fra kirken for alle, der har behov for det - herunder også kørestolsbrugere. Gudstjenesten er tilrettelagt for at give især ældre og gangbesværede en særlig mulighed for at deltage i en gudstjeneste med den nødvendige hjælp. Der er ganske vist også mulighed for at benytte sig af kirkebilskørsel til højmesser på søndage, idet en kreds af frivillige på skift påtager sig "kirkebilskørsel" i private biler. Men her er der ikke mulighed for at medtage kørestole. - Gudstjenesten er åben for alle, og vi håber at se så mange som muligt, siger menighedsrådets formand, Ellen Nørmølle. Af hensyn til tilrettelæggelsen af transport skal tilmelding ske til kirkekontoret senest mandag 21. februar. Gudstjenesten vil være tilrettelagt som en traditionel gudstjeneste. I dagens anledning vil nogle af salmerne være ledsaget af trompetspil. Efter gudstjenesten er der kaffe i kirken, og sognepræst Ejnar Grønlund vil fortælle om kirkens historie.