Børnemishandling

Hvert år dør otte danske børn af mishandling

Deprimerende tal i ny FN-rapport

KØBENHAVN: Hvert år dør i gennemsnit otte børn i Danmark af mishandling. Det overgås i Norden kun af Finland med 12 dødsfald, fremgår det af en undersøgelse fra FN’s børnefond, UNICEF. Socialminister Henriette Kjær (K) kalder tallene for ”uhyggelige” og lægger op til, at børn fremover generelt skal anbringes uden for hjemmet tidligere, end det sker i dag. - Det tal er alt for højt. Vi er nødt til at gøre en stor indsats for at få bragt det ned. I en ny reform lægger vi op til, at børn skal kunne anbringes tidligere, end de generelt bliver i dag. Disse tal viser, at det er en god idé, siger Henriette Kjær. Dødsfaldene dækker kun en lille del af de børn, der rent faktisk bliver mishandlet. Det nøjagtige tal i Danmark kendes ikke, men i Frankrig anslås det, at der bliver mishandlet 300 børn for hvert dødsfald. - Det er et socialt problem, som vi skal tage meget alvorligt. Det er specielt deprimerende, når vi sammenligner os med Norge og Sverige, siger formanden for Børnerådet, Klaus Wilmann. Børnemishandlingen ses typisk som brækkede lemmer, brændmærker, forgiftning eller babyer, der er blevet rusket så hårdt, at de har fået svære hjerneskader. Undersøgelsen er foretaget i 27 OECD-lande. Spanien ligger i top med færrest dødsfald, og værst ser det ud i Portugal, Mexico og USA. Danmark ligger på en 11.-plads. Klaus Wilmann mener, at det højere antal døde børn i Danmark end i f.eks. Norge skyldes en større berøringsangst her i landet. - Familien bliver betragtet som ukrænkeligt domæne og børn som forældrenes ejendom. Det er et dogme, som vi er nødt til at gøre op med. Det er ikke forældrenes interesse, der skal varetages, men børnenes, siger Klaus Wilmann. Socialminister Henriette Kjær er delvist enig. Hun understreger dog, at lovgivningen i dag er lagt an på at tage udgangspunkt i børnenes tarv. - Tallene viser i dag, at de fleste børn bliver anbragt, når de er mellem 15 og 17 år. Det er for sent. Vi skal tidligere ind, siger Henriette Kjær. At mishandling af børn overhovedet kan foregå i et oplyst samfund som Danmark, skyldes blandt andet de sociale myndigheders arbejdsvilkår, vurderer seniorforsker ved Socialforskningsinstituttet Mogens Nygaard Christoffersen. - Det er et komplekst emne, og der skal meget til, før man griber ind i en families liv. Men når socialforvaltningen undersøger forholdene i en familie, sker der ofte den fejl, at der ikke bliver fulgt op på sagen. Derfor kan det pågældende barn for så vidt fortsat blive mishandlet, siger Mogens Nygaard Christoffersen. Han henviser til en undersøgelse fra Århus, hvor der blev gennemgået journaler med børn, der var registreret som mishandlede. I næsten alle tilfælde fremgik det, at forældrene havde bedt socialforvaltningen om hjælp til at komme ud af en håbløs situation, inden mishandlingen begyndte. Men hjælpen var ikke tilstrækkelig, for fire af de 50 børn, undersøgelsen omhandlede, nåede aldrig at blive voksne. De døde som følge af mishandling. - Det hjælper ikke at sende et barn i en aflastningsfamilie tre dage om måneden, hvis barnet resten af tiden stadig er hos sin egen familie. Eller at hjælpe en familie og aldrig siden følge op på, om problemerne i virkeligheden blev løst, siger Mogens Nygaard Christoffersen. Han mener, at socialarbejderne mangler viden om, hvordan man tackler børnemishandling. De skal have bedre redskaber til at behandle de forskellige former for mishandling, så der kan tages hensyn til det enkelte tilfælde. - I nogle tilfælde kan det faktisk godt lade sig gøre at ændre forældres adfærd, siger Mogens Nygaard Christoffersen. Børn, der bliver mishandlede, vanrøgtede eller lider omsorgssvigt, vil ændre adfærd. Et mishandlet barn er et ydmyget barn, og det kan vise sig på mange måder. Barnet bliver typisk inaktivt og deprimeret. Depressionen kan i nogle tilfælde føre til, at barnet bliver hyperaktivt. I alle tilfælde går det ud over koncentrations- og indlæringsevnen. I værste fald dør barnet af sine lidelser. Det sker otte gange om året i Danmark. /ritzau/