Lokalpolitik

Hvert byrådsmedlem sin mening

Borgmester tvivler på, at der kan samles stort flertal bag en beslutning @$:

SÆBY:Et stort byrådsflertal vil næppe komme til at stå bag en beslutning om, hvilken rolle Sæby Kommune skal have i det nye kommunale Danmark. Efter et temamøde om den kommende kommunalstruktur tirsdag aften står det således klart, at der næsten er ligeså mange holdninger som byrådsmedlemmer. - Der er mange argumenter og meninger i spil. Det kan være svært at se, hvordan vi skal forene alt det til en beslutning, som et stort byrådsflertal kan stå bag, siger borgmester Folmer Hansen (V). Meningerne spænder fra, at Sæby skal forblive en selvstændig kommune til at Sæby skal indgå i en storkommune med 80.000 indbyggere. Imellem disse yderfløje er der forskellige bud på, hvem Sæby Kommune eventuelt skal lægges sammen med. Ærlig vilje - Der forestår et meget stort arbejde, men vi har kun et lille kvartal tilbage. Vi skal beslutte os inden 1. januar. Heldigivis oplever jeg hos byrådsmedlemmerne en ærlig vilje til at sætte sig godt ind i tingene, siger Folmer Hansen. Han tilføjer, at mange bliver nødt til at flytte sig holdningsmæssigt, så der bliver mulighed for at nå et kompromis, der kan samle flertal. - Når det er sagt, så havde vi et godt temamøde. Der blev stillet mange spørgsmål, og chefgruppen, der deltog i mødet, kunne besvare mange af dem. Men ikke alle. Der er stadig uoplyste områder. Vi er ikke færdig med snakken, og derfor arrangerer vi endnu et temamøde senere på måneden, siger Folmer Hansen. Han fastslår, at han langtfra er tilfreds med den proces, der skal føre til kommunesammenlægningerne. - Regeringen har fortsat ikke givet os et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. Men jeg har erkendt, at vi nok ikke får det. Det betyder desværre, at vi kommer til at træffe vores valg på følelser og ikke på fakta. Noget så gennemgribende som en kommunalreform bliver en trossag. Det er ikke tilfredsstillende, men sådan er det, siger Folmer Hansen. Han fremhæver det paradoksale i, at byrådet skal træffe en beslutning inden nytår, men så kan bruge hele 2005 på at trille tommelfingre. - Først i sommerferien 2005 får vi endelig besked fra Indenrigsministeriet om, hvorvidt de nye kommuner er accepteret. Umiddelbart efter kommer kommunal-valget, så først når det nye byråd tiltræder i 2006 kan forarbejdet til eventuelle sammenlænginger for alvor begynde, siger Folmer Hansen.