Ældreforhold

Hvert plejecenter skal have en leder

To nye områdeledere i Sydthy efter politisk ønske om nærhed i ledelse.

I forbindelse med organiseringen af ældreområdet er det besluttet, at samtlige plejecentre i Thisted Kommune skal have selvstændig ledelse. Det betyder, at kommunen nu søger en ny områdeleder til Sct. Mortensgård i Ydby og Kløvermarken i Koldby. Sct. Mortensgård er et center for demente med plads til 16 faste beboere. Kløvermarken har 15 beboere. Og begge centre har i øvrigt hjemmeplejedistrikt. Ældrechef Bente Gudiksen fortæller, at de tre kommuner i Thy indtil nytår har haft lidt forskellige måder at organisere ældreplejen på. Det betyder, at én leder har haft ansvaret for Sct. Mortensgård i Ydby og Sct. Thøgersgård i Vestervig, mens en anden leder har haft ansvaret for Kløvermarken i Koldby og Rønhedecentret i Bedsted. Men fremover skal samtlige 19 plejecentret i kommunen altså have hver sin leder. - Politisk er der en tro på, at det er en god idé, at man er tæt på medarbejderne, siger Bente Gudiksen. De to nye områdeledere skal tiltræde den 1. april. I øvrigt søges der ny leder til Søskrænten i Sjørring og Trye i Frøstrup, da de nuværende områdeledere har søgt nye udfordringer indenfor omsorgsområdet. lone.laerke.krog@nordjyske.dk