Hvert tredje dambrug uden tilladelser

Dambrugere vil i stort tal anke afslag fra amterne

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Dambrug anvender store mængder medicin og andre stoffer i produktionen. Amterne nåede ikke at forny tilladelserne, og nu fortsætter de fleste dambrug ulovligt. Arkivfoto

NORDJYLLAND:Mere end en tredjedel af de nordjyske dambrug står uden tilladelse til at indvinde vand. De har af Nordjyllands Amt fået afslag på deres ansøgninger. Også andre steder i landet får dambrugere i stort tal afslag på deres ansøgninger. Det vil give travlhed først i Skov- og Naturstyrelsen og senere måske også i Miljøankenævnet, som dambrugerne har mulighed for at anke til. - Vi ser på de enkelte afslag, men jeg forventer da, at de fleste af afslagene bliver anket. Hvis det kommer til at gælde en stor del af de 300 danske dambrug, så bliver der travlhed i klageinstanserne, siger direktør i dambrugernes organisation Dansk Akvakultur Brian Thomsen. Han vurderer, at flere dambrugere - hvis de skal opfylde de betingelser, som amterne stiller for at give tilladelser til indvinding af vand fra åer - skal igennem investeringer på sekscifrede beløb. I denne uge gav amtet en halv snes dambrugere afslag på deres ansøgninger om indvinding af vand fra åer. Dambrugernes problem er, at deres vandindvindingstilladelser udløb 1. april sidste år. Det betyder, at samtlige danske dambrug skal have fornyet deres tilladelser, og som udgangspunkt vil myndighederne vurdere dambrugene som ny anlæg. især i de tilfælde hvor dambrugene ligger ved beskyttede naturområder - habitatområder - bliver der stillet strenge krav. Tidligere har Nordjyllands Amt opkøbt dambrug og gennemført naturgenopretningsprojekter. - Men jeg mener ikke, at vi kan gå ind og købe dambrug, der står uden tilladelse. Det vi bl.a. har købt tidlige er jo tilladelserne til indvinding af vand. Men vi har ikke længere midler til den form for opkøb. men det er i øvrigt heller ikke en løsning, som vi ønsker. Vi vil gerne bevare dambrugene. Blot skal der i vandløbene også være plads til de vilde fisk, siger formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V). Han er bekymret for, hvordan det skal gå med dambrugsområdet efter kommunalreformen, når kommunerne får ansvaret. - i dag er det reelt kun to-tre af amterne, der har dambrugssager, og jeg kan gå være bekymret for, hvordan det skal gå med et så kompliceret område, når det overgår til kommunerne. Forhåbentlig kommer staten med nogle klare retningslinjer, so der kan komme en ensartet behandling sagerne, siger Niels Kristian Kirketerp.