Hvervning med nyt borgerkort

Erling Junker Holst er ny formand for Skørping Borgerforening.

Erling Junker Holst er ny formand for Skørping Borgerforening.

SKØRPING:Skørping Borgerforening sætter en kampagne i gang for at skaffe flere medlemmer. Det gamle medlemskort bliver udskiftet med et borgerkort, som giver visse fordele. Det oplyser Erling Junker Holst, som afløser Mette Madsen som formand efterMette Madsen er flyttet fra byen og derfor ikke genopstillede på borgerforeningens generalforsamling forleden. – Ifølge medlemslisten har vi 81 medlemmer, forklarer Erling Junker Holst. Vores mål er i første omgang at runde de 100. Derfor har vi planlagt en medlemskampagne. På generalforsamlingen blev det godkendt, at medlemskortet erstattes af et borgerkort. – Vi vil gerne signalere, at det er en forening for alle borgere i Skørping, uanset alder, forklarer Erling Junker Holst. Vi vil gerne være talerør i alle sager, der kan gavne byen. Det årlige kontingent blev fordoblet til 100 kroner og omfatter så også hele husstanden. Enlige skal forsat kun betale 50 kroner. Det er tanken, at borgerkortet skal give hele familien en række fordele. Eksempelvis helt eller delvis gratis adgang til egne aktiviteter og til andre oplevelser. Gerne i samarbejde med andre foreninger, virksomheder, institutioner og organisationer i kommunen. – Vi har udarbejdet en liste med foreløbig 16 ideer og forslag såsom familiekanotur på Lindenborg Å, familiebillet til cirkus, biografture for hele familien, virksomhedsbesøg, besøg på det ny varmeværk, en byttedag, hvor man kan sælge alt, hvad familien gerne vil af med. Bestyrelsen vil udsende et nyhedsbrev hver eller hver anden måned. Ny i bestyrelsen er næstformand Birthe Nielsen, sekretær Torben Andersen og Karen Lauridsen. Genvalgt er kasserer Inge Bjerre.