Frederikshavn

Hvide Ørn blev erobret i 1715

Hvide Ørn blev torsdag den 25 april 1715 erobret af Tordenskiold i slaget ved Femern. Den lægger til kaj i København 11. maj, hvor den inspiceres af Fredrik den IV og admiral Gyldenløve, og hvor den udrustes og og ombestykkes med metalkanoner. Hvide Ørn deltog i mange søslag i Store Nordiske Krig, blandt andet slaget ved Rügen 8 august 1715. Hvide Ørn angreb to svenske linieskibe Ösel og Gotland. Herunder sejlede den så tæt på Ösels agterspejl at de to lanterner blevt revet af inden der blev sendt tre lag dobbeltskarp gennem agterspejlet. Ösel var synkefærdig og reddedes kun fra entring af de danske matrosers vægring.