Lokalpolitik

Hvide Ørn skal samle Norden i Frederikshavn

Frederikshavb skal bygge den svenske fregat erobret af den norskfødte danske søhelt Tordenskiold

FREDERIKSHAVN:Vi lever i en tid hvor regioner i alle størrelser styrker sig ved at gå sammen om stærke profileringer. Det starter i det små med sammenlægninger af foreninger, virksomhedsfusioner, over til de meget aktuelle kommunesammenlægninger, og endeligt synliggørelse af stærke geografiske regioner i et nyt voksende Europa. For de nordiske landes vedkommende kan man forestille sig, at der ikke i et stort Europa vil blive tale om en dansk, svensk, eller norsk identitet. Det mener Jan Michael Madsen - idemand bag hele byprojektet Tordenskiold og ildsjæl på at anvende de historiske rødder til at befæste vores nuværende udvikling. Han tror, at vi på sigt vil forankre vor kulturhistoriske baggrund i en nordisk identitet, der kan anvendes til synliggørelse af vores region og forståelse af os selv i den nye store helhed. Det betyder, at der er brug for projekter der kan bevidne denne fælles identitet. - I Frederikshavn har vi chancen for at komme helt frem i feltet i dette opløb, med et tillægs-projekt til det allerede fungerende Projekt Tordenskiold, Skandinavisk 1700-tals Festival. Og for mig at se skal vi vælge til nu og sige. Ja, vi bygger prydfregatten Hvide Ørn. Ikke mere grund til nøl, mener Jan Michael Madsen helt i søhelten Peder Wessels ånd. Ultimativ Nordisk For ham er projektet bygningen af det ultimative skandinaviske historiske Replica-skib Hvide Ørn- og selvfølgelig i Frederikshavn. Og han er ikke i tvivl om, at man med Hvide Ørn har et projekt, der vil have ejerskab i hele Skandinavien. - Norge kan berømme sig af Tordenskiold - en sand nordmand. Danmark kan berømme sig af en dansk flådekarriere uden sidestykke. Og Sverige kan berømme sig af, at prydfregatten Hvide Ørn faktisk er et svensk skib. Så det nordiske ejerskab ligger lige for. Men også set med historiske briller er projektet interessant. Skibet sejler med den bedst kendte og bedst dokumenterede skandinaviske helt ved roret. Skibet sejler samtidigt med historien om den sidste militære konflikt mellem skandinaviske lande. Og skibet sejler med "tiden" i tiden, altså overgangen til demokratiseringen af Norden. - For Frederikshavn og resten af Nordjylland vil projektet betyde en enestående attraktion i mange år frem. De egnede "aflagte" erhvervsarealer har byen. De står klar, men skal ombygges til rette ramme for fortællingen. Og regionen har de faglige kompetencer blandt andet træskibsværfter. Jan Michael Madsen understreger at attraktionsværdien i sig selv ikke er nok. Erhvervs-afkast Det er også vigtigt, at der komme ret erhvervsmæssigt afkast ud af projektet. - Netop i disse år er der fart på omstrukturering i Nordens havne. Viften med servicetilbud der skal tiltrække nye virksomheder er ikke længere kun et spørgsmål om pris, service og infrastruktur. - Det er nødvendigt for havne at kunne tilbyde virksomheder et miljø og "gode historier" som supplement til virksomhedernes markedsføring af sig selv, siger Jan Michael Madsen En "god historie" kan være at man har sin virksomhed placeret ét sted, hvor en nordiske identitet er fremherskende og bliver formidlet via et mægtigt afsæt i levende aktiviteter der fortæller om nordens historie. Den mest centrale del af denne historie indeholder budskaber om personlighed, storhed, styrke, kvalitet, fællesskab, heltemod og forsoning. Gode egenskaber for "den nye virksomhed" i "Tordenskiolds By" Frederikshavn, mener Byprojektets håndgange mand som ikke duen grund tituleres ideartellerist. Så måske er Frederikshavn klar til at sige ja tak og sætet skub i projektet, som fra første fase til søsætningen vil løbe i 8 år.

Forsiden