Hvidvask på Hjallerup Marked KOPI: Politiet skærper indsats modsalg af kopivarer

HJALLERUP:Handelen med kopivarer er i eksplosiv vækst, og en stor del af de kopivarer, der kommer ind i Danmark, bliver solgt på markeder - blandt andet i Hjallerup. Preben Boas er formand for Danske Sportleverandørers brancheforening, og han har travet mange kræmmermarkeder tynde for at finde ulovlige kopivarer. - Hjallerup er kendt for at være et af de markeder, hvor der sker en hel masse på det område, siger Preben Boas. De danske myndigheder har svært ved at stoppe handelen, og indtil videre har indsatsen for at bekæmpe handel med kopivarer været begrænset. Men problemerne med kopivarer bliver efterhånden taget mere alvorligt. Kriminelle over hele verden bruger nemlig i stigende grad salg af kopivarer til at hvidvaske penge, som de bruger til at finansiere deres kriminelle virksomhed. Og det er en god forretning. - Fortjenesten på at handle med kopivarer ligger på linje med fortjenesten på handel med narko, men den straf, man risikerer, er langt mindre, siger Trine Dancygier, leder af SKATs Task Force Varemærkeforfalskning. Rigspolitiets Nationale Efterforskningsstøttecenter (NEC) har nu nedsat en gruppe, der skal kigge på omfanget af problemet med piratkopier. - Endnu har vi ikke beskæftiget os med kopivarer på et højt strategisk niveau, men vi er i gang med at undersøge, om vi skal sætte flere resurser ind på området, siger kriminalinspektør Claus Munk Nielsen fra Rigspolitiet. Om et par måneder kommer gruppen under NEC med de første resultater af deres arbejde, og på den baggrund skal man beslutte, om politiet også i fremtiden skal have særlig fokus på kopivarer. Også hos Statsadvokaten er kopivarer kommet i centrum. - Vi hjælper de lokale politikredse med at efterforske sager om kopivarer. Det er typisk nogle meget tunge sager, som kræver stor ekspertise, forklarer vicestatsadvokat Erling Vestergaard. Den besværlige sagsbehandling er én af grundene til, at der endnu ikke er kørt mange sager om kopivarer i de danske retssale. - Det er umuligt for os at afgøre, om en vare er en kopi eller ej. Det kræver en specialviden, som vi ikke ligger inde med, siger kriminalinspektør Jørgen Hansen fra Frederikshavn Politi, der flere gange er blevet kaldt ud til boder på Hjallerup Marked. Men så længe efterspørgslen efter de billige kopier er til stede, bliver det ifølge både myndigheder og rettighedshavere en nærmest umulig opgave at komme problemerne til livs.