Hvilke afsløringer?

18.12. føler redaktionschef Niels Gorm Andersen sig kaldet til at retfærdiggøre TV 2 Nords stærkt ensidige dækning af sagen om de polske skovarbejdere i statsskovene, en dækning, som påviseligt har medført udbredte misforståelser af sagen blandt nordjyske seere.

Dette kald er angiveligt affødt af, at jeg - sammen med Skov- og Naturstyrelsens fællestillidsmand for 3F"s medarbejdere Hans Okholm – et par dage før havde følt os nødsaget til at orientere nordjyderne om sagens rette sammenhæng, da TV 2 Nord ikke har ønsket at fremlægge denne korrekt. Dette er åbenlyst for meget for redaktionschefen. Vores nøgterne gennemgang udnævnes til en svada, vi påduttes at vi blot vil fralægge os ethvert ansvar, og vi anklages for at komme med beskyldninger om TV 2 Nords faktuelle fejl uden at ville konkretisere dem. At pådutte folk udsagn de ikke har afgivet, er jo et gammelkendt kneb, og det er herefter indlysende for enhver, at vi selvsagt er forhærdede slyngler, som blot søger at undgå TV 2 Nords retfærdige og fædrelandskærlige ”afsløringer”. Sagen er jo, at vi netop ikke fralægger os det ansvar vi har, og hvis redaktionschefen ellers gad kigge de interviews igennem han har fået med mig – men som efterfølgende blev forkortet til ukendelighed så de passede i TV 2 Nords på forhånd fastlagte historie, ville han finde klare udsagn om, at jeg selvsagt gerne havde været denne sag foruden, da netop sikring af løn og arbejdsforhold for polske firmas ansatte har været helt centrale mål for Skov- og Naturstyrelsens ageren i denne sag. I sin vrede overser redaktionschefen også totalt, at vi i vores indlæg jo netop medgiver TV 2 Nord deres ret til at vinkle deres historier, som de vil – med de misforståelser som naturligt følger heraf – og at vores anke derfor alene går på TV 2 Nords vilje (eller er det evne?) til at lave hæderlig, sober og upartisk journalistik. Redaktionschefens indlæg afslører jo til fulde, at han oven i købet er stolt af at have gjort sig selv til part i sagen med sine ”afsløringer”, så stolt, at denne tagen parti øjensynligt totalt har sløret hans udsyn. Så er det jo ikke så underligt, at han ikke længere besidder evnen til objektiv journalistik. Helt galt går det for ham, da han afslutningsvist får svunget sig op til at begrunde hele TV 2 Nords eksistensberettigelse med nødvendigheden af, at nordjyske seere bibringes ”afsløringer” af denne kaliber, som TV 2 Nord ”graver” sig ned i. Angående TV 2 Nords såkaldte afsløringer skal jeg derfor blot anføre et par eksempler: 10.11. udbeder Skov og Naturstyrelsen sig hos det polske firma (som har købt pyntegrønt) dokumentation for, at deres arbejdere får en rimelig løn, og at deres arbejdere er her i landet på lovlige vilkår. Den 13. november påbegynder TV 2 Nord deres første ”afsløringer” af, at der er noget galt. Ja tænk, TV 2 Nord fik faktisk bekræftet, at noget var galt ved at ringe til Skov og Naturstyrelsen. Så mere svært var det ikke. Men det eneste der interesserede TV Nords journalister, da de samme aften interviewede undertegnede i deres nyhedsudsendelse, var en politianmeldelse mod Skov og Naturstyrelsen. Samtidig fortalte TV 2 Nord nordjyderne – mod bedre vidende - at de polske arbejdere var ansat i Skov og Naturstyrelsen. 21.11. stopper vi det polske firmas klipning af pyntegrønt. 23.11. hæver vi kontrakten, fordi vi ikke i tide finder det tilstrækkeligt dokumenteret, at de pågældende polske arbejdere også er ansat på en polsk planteskole. 11.12, mere end 14 dage senere kan TV 2 Nord så ”afsløre”, at de polske arbejdere ikke var ansat på en planteskole. Tjah – det er jo oplagt at denne ”nyhed” ikke bør unddrages de nordjyske seere. Man må i øvrigt spørge sig selv, om det helt er forbigået redaktionschefens opmærksomhed, at ingen andre medier tilsyneladende har øjnet nyhedspotentialet i de afslørede ”sensationer”, og at såvel 3F’s hovedorganisation som medarbejderrepræsentant er fuldt tilfredse med Skov- og Naturstyrelsens ageren i denne sag? Hvorfor skal disse oplysninger iøvrigt foreholdes de nordjyske seere må man spørge? Jeg må konkludere at jeg alene er enig med redaktionschefen på et punkt i hans indlæg: Selvfølgelig skal TV 2 Nord interessere sig for en sådan sag, men behøver det virkelig foregå på så ukvalificeret en måde, uden den mindste vilje til at stille de nødvendige og kritiske spørgsmål til alle parter? Afslutningsvis inviterer redaktionschefen mig til at være ugens gæst i nyhederne en tirsdag kl. 19.30 – en invitation jeg selvfølgelig vil tage imod med kyshånd, hvis det kan give mig lejlighed til direkte at fremlægge sagen, som den ses fra min side. PS: Hvordan går det i øvrigt med den politianmeldelse mod Skov og Naturstyrelsen, som TV 2 Nord gjorde et så stort nummer ud af. Har TV 2 Nord ikke en journalistisk forpligtigelse til at følge op på den?