Lokalpolitik

Hvilke byer skal have de nye virksom- heder?

HJØRRING:Er det kun hovedbyerne Hirtshals og Hjørring, der skal have nye virksomheder, eller skal de mindre byer også have en bid af kagen? Den fremtidige erhvervsstruktur i Hjørring Kommune er et af de emner, Plan- og miljøudvalget skal se på i nær fremtid. - Hvor skal den tunge industri ligge? Og den lettere? Vi skal have nogle ben at stå på, siger Per Harfeld. Han mener ikke at der er noget til hinder for at småhåndværkere kan ligge i små byer. Dem, der har i forvejen - I landsbyerne og de små lokalbyer er vi nødt til at sige, at det er småhåndværkere, der ikke miljøbelaster området, der skal være plads til. Men vi vil selvfølgelig sørge for at der er arealer de steder hvor der ER erhverv i forvejen: Vrå, Løkken, Bindslev m.fl., understreger Per Harfeld. Omvendt kan det også komme på tale at droppe arealer, der er udlagt til erhverv, men som tilsyneladende ikke tiltaler virksomhederne. - Når erhvervsarealer begynder at have ligget i mange år, begynder man at tænke på, om det er det rigtige sted, påpeger Per Harfeld. Fra erhverv til boliger Plan- og miljøudvalget har således netop besluttet at et erhvervsareal langs Uggerby Å i Bindslev overføres fra erhvervs- til boligformål i forbindelse med kommuneplanrevisionen næste år. Når den fremtidige erhvervsstruktur skal fastlægges er politikerne også nødt til at kigge på kortet over vandindvindingsområder og områder med særlige drikkevandsinteresser. - Hvordan håndterer vi dem? Skal vi flytte erhvervsarealer rundt inden for et område eller skal vi flytte dem helt væk? Vi skal have lagt en mere overordnet strategi, siger Per Harfeld.