Hvilke regler gælder for udsættelse af skolestart?

Hvornår skal et barn begynde i skolen? Hidtil er den undervisningspligtige alder indtrådt i august det år, hvor barnet fylder syv år, svarende til 1. klasse. Fra 1. august 2009 indtræder undervisningspligten i august det år, barnet fylder seks år - svarende til børnehaveklasse. Dermed er undervisningspligten udvidet fra ni til ti år. Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i folkeskolens undervisning eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Da langt størstedelen vælger en eller anden form for skole frem for fx hjemmeundervisning, bruges betegnelsen skole herefter. Hvad nu, hvis barnet ikke er parat til at komme i skole? Barnets skolestart kan ifølge folkeskoleloven udsættes i et år efter undervisningspligtens indtræden, "når det er begrundet i barnets udvikling. Godkendelsen kan betinges af, at barnet optages i en børnehave". Hvem bestemmer, om barnet må udsætte skolestarten et år? Ifølge folkeskoleloven kan "kommunalbestyrelsen efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke godkende, at et barns undervisning udsættes et år". Der skal altså kommunal godkendelse til. Forældrene kan ikke selv beslutte at udsætte deres børns undervisningspligt. Kommunerne vælger selv, hvilken praktisk procedure, de har for godkendelsen. Det er der ingen centrale regler for. Ofte vil det være lagt ud til forvaltningen. I Hjørring Kommune er det praksis, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) skal inddrages i beslutningen, hvorefter en udsættelse af skolestart evt. godkendes af kommunen, i praksis skolelederen på den pågældende skole, hvor barnet skal gå. Hvem bestemmer, om barnet må begynde i skole? Hvis situationen er den, at barnet er gammelt nok til at være undervisningspligtigt, og forældrene ønsker skolestart, men f.eks. børnehavepædagogerne anbefaler at udsætte skolestarten, så har forældrene det sidste ord. Med andre ord, kommunen eller børnehaven kan ikke tvinge forældrene til et barn, der på papiret er gammelt nok, til at udsætte skolestarten. Hvad nu hvis forældrene og pædagogerne er uenige? Hvis barnet er gammelt nok til at være i den undervisningspligtige alder, så kan forældrene jævnfør ovenstående bestemme, at barnet skal i skole, også hvis det er mod pædagogernes anbefaling. Hvis forældrene derimod gerne vil udsætte skolestarten, men pædagogerne mener, at barnet er parat, så ligger afgørelsen hos kommunen. Hvad nu hvis forældre og pædagoger er enige, men uenige med kommunen? Hvis forældre og pædagoger er enige om et ønske om at udsætte skolestarten, så har kommunen stadig det sidste ord - og kan afgøre, at barnet ikke kan få lov at udsætte undervisningspligten. Har den udvidede undervisningspligt betydning for reglerne? Der er ikke noget nyt i disse regler efter at undervisningspligten er udvidet med et år - det hele er bare rykket et år. Man skulle også tidligere have kommunal godkendelse for at udsætte barnets skolestart. Kilde: Undervisningsministeriet