Hvilken forgudelse

Nu diskuteres det, om kristendommen eller Gud skal nævnes i indledningen til EU-traktaten. Spørgsmålet er overflødigt, da hele forordet er båret af en vesteuropæisk forgudelse af det enkelte meneske og dets muligheder. Der tales om "menneskets centrale rolle og ukrænkelige og umistelige rettigheder" og at videreføre Europa som "et priviligeret område for menneskets forhåbninger", ja om en "fælles skæbne", der skal udbredes over hele verden. En ny missionsbefaling. Kai Dalsgaard Grønne Demokrater, Mejerivej 35, Odder ruth.dalsgaard@mail.dk