Hvilken fugl er mest almindelig?

Alle kan være med til Den store Vinterfugletælling

Nu skal det opklares, hvilken fugleart der er den mest almindelige i beboelsesområder om vinteren. Derfor opfordrer Friluftsrådet, ConDidact og Dansk Ornitologisk Forening danskerne til at tælle fugle og arter på foderbrættet, i haven, skolegården og altanen. Den store Vinterfugletælling sætter også fokus på gråspurve, der bliver mere og mere sjælden, og skovspurven, der er blevet mere almindelig. I hvilke typer bebyggelser er de forskellige arter mest almindelige? Og hvad betyder vintervejret for fuglebestanden? For at have noget at sammenligne med, skal der tælles igen i de kommende to vintre. Tællingen varer seks uger fra i dag. For at undgå, at de samme fugle tælles to gange, skal tællerne melde om det højeste antal, der er set på samme tidspunkt. Indberetninger sker via internettet til www.obsnatur.dk, hvor der er flere detaljerede oplysninger.