EMNER

Hvilken politik skal føres?

En helt naturstridig konstellation kom der ud af konstitueringsforhandlingerne, hvor SF i den grad svigtede deres vælgere.

Vi har fået et nyt styre i Frederikshavn Kommune med en Venstre-borgmester i stolen, primært takket være SF . En helt naturstridig konstellation kom der ud af konstitueringsforhandlingerne, hvor SF i den grad svigtede deres vælgere. Det er meget paradoksalt, at SF"s flotte fremgang skulle bruges til at sætte Venstre i spidsen for det kommunale arbejde. Det er endnu mere mærkeligt, når man må påregne, at en stor del af fremgangen sikkert stammer fra den såkaldte Willy-effekt, som bl.a. har til formål at sætte en socialdemokrat i spidsen for landets næste regering. Det tog lang tid, inden vi fik resultatet af forhandlingerne, og det begyndte at ligne en farce. Men det var tilsyneladende den personlige fordeling af posterne, der tog tiden. Der blev jo ikke overladt meget til os andre – faktisk intet- ud over det, vi skulle have. Det nye flertal har sat sig på alle formandsposterne, men det undrer, at vi endnu ikke har hørt noget om det politiske indhold? Det bliver unægtelig spændende, når vi engang får det nye styres program for hvilken politik, der skal føres i Frederikshavn Kommune de næste 4 år. Det bliver uhyre spændende, at se SF og Venstre føre økonomisk politik sammen, og jeg glæder mig allerede til næste års budgetforhandlinger. Ved sidste budgetforhandlinger ønskede Venstre yderligere besparelser på 40 mill. kr. – til råderum, som der blev sagt. Det ville have betydet flere afskedigelser. Er det den nye vej, SF vil? Det var det ikke i efteråret, hvor man sammen med os andre sagde nej til den vej –men der blæser nye vinde nu. Vi fik måske et forvarsel i sidste økonomiudvalgsmøde, hvor der nye flertal ikke ønskede at forny bevillingen til Erhvervs- og Turisme udvalget. Vi mødte modstand fra både V og K og SF, og det var kun os socialdemokrater, som stemte for. Vores nye borgmester stemte også imod, så det er måske den nye linje? SF og Venstre har allerede fået standset byggemodningen til Palm City projektet, så det er sikkert en del af den nye erhvervspolitik? Der er sendt nogle få signaler, men vi mangler det store program for hvilken politik, der skal føres i Frederikshavn Kommune fremover.