Naturkatastrofer

Hvilken storm er det?

Søndags storm var langt fra den eneste storm, som kystbyen Lønstrup har oplevet og denne uges billede fra Historisk Arkiv viser én af de mange storme, som har ramt Lønstrup.

Storme har ofte ramt Lønstrup, men hvornår stammer denne fra?Foto: Ukendt

Storme har ofte ramt Lønstrup, men hvornår stammer denne fra?Foto: Ukendt

Billedet forestiller bådepladsen i Lønstrup efter storm, men hvornår den pågældende storm har fundet sted ved arkivet ikke noget om. - Men ud fra personernes påklædning, skal vi nok et stykke tilbage i tid, siger Marianne Bilde fra Historisk Arkiv i Hjørring. Måske er der også personer, der ved lidt mere om, hvornår det pågældende ishus/træskur i front har været ved bådepladsen, så man ud fra dette kan datere billedet nærmere. Skulle nogle kunne genkende personerne på billedet, så hører arkivet meget gerne nærmere med navne etc.cbo