EMNER

Hvilket arrogant angreb på kandidater

Den Radikale kandidat til Europa-Parlamentet, Simon Emil Ammitzbøll, kritiserer mig 2.6. avis for at mene at de danske medier ikke går nok i dybden med EU-stoffet.

Lad mig i den forbindelse blot henvise til den seneste undersøgelse foretaget af Ugebrevet Mandag morgen, der blev offentliggjort den 1. juni. Undersøgelsen viser at Danmarks seks ledende dagblade, i løbet af maj, tilsammen har skrevet mindre end halvtreds artikler om det forestående valg til Europa-Parlamentet. Alene tre af artiklerne vedrørte forhold Europa-Parlamentet reelt har indflydelse på! Herudover beskylder SEA Venstres "ukendte" og derfor "svage" kandidatliste for at være årsagen til mediernes manglende interesse. Magen til arrogance skal man vist lede længe efter! Venstres liste tæller fire kandidater med praktisk erfaring for Europa-Parlamentet - jeg selv inklusiv. Den samlede radikale liste kan end ikke mobilisere ét eneste års erfaring i forhold til Europa-Parlamentet. Samtidig er jeg da stolt af, at vi i Venstre stiller med ca. 50 pct. kvindelige kandidater. På den radikale liste er der 2 kvinder ud af 18 kandidater! Konklusionen er, at Venstre stiller med en både stærk og harmonisk liste i forhold til de radikale. Helt ærlig, prøv at kig i spejlet kære ven, hvor mange kender egentlig Simon Emil Ammitzbøll - den radikale kandidat til Europa-Parlamentet?