Forbrugerforhold

Hvis butikken ikke vil...

Forbrugerrådet får jævnligt henvendelser fra utilfredse forbrugere, der er brændt inde med gavekort. Men selv om den påtrykte frist på kortet er udløbet, skal man ikke nødvendigvis give op og smide det ud. Man kan nemlig klage til Forbrugerklagenævnet, hvis man har et gavekort eller et tilgodebevis med en kortere gyldighed end tre år, og den erhvervsdrivende nægter at tage imod kortet efter fristens udløb. For at få klagen behandlet, skal gavekortet minimum være på 800 kroner - hvis kortet gælder til en tøj- eller skobutik er undergrænsen dog sat ved 500 kroner. Er gavekortet mindre værd, er der ingen klagemuligheder. I dén situation opfordrer Forbrugerrådet til, at man kontakter butiksejeren og forklarer om forældelsesreglerne. Hjælper det ikke, er der kun mulighed for at få ret gennem et civilt søgsmål, hvilket sjældent vil komme på tale på grund af beløbets størrelse.