Jammerbugt

- Hvis de er gode, vil jeg nødigt møde de dårlige

SVAR:Til socialudvalgsformand Per Halsboe Larsen: Det kan godt være, at den visiterende skal være uafhængig af de udførende, men skulle det forhindre, at vedkommende udviser en menneskelig adfærd og ikke mindst almen dannelse - samt holder sig til sandheden og ikke direkte lyver folk op i deres åbne ansigt? Denne påstand ville jeg aldrig sætte på skrift uden at kunne bevise dens rigtighed. Hvis det er de professionelle og gode folk, så beder jeg til, at jeg ikke bliver udsat for de dårlige. Hjemmehjælpen og deres ledere har hverken Hans Bogø eller jeg kritiserret, tværtimod er de både søde og rare, og ikke mindst dygtige. Men der vil jo altid være nogen, hvis kemi ikke stemmer så godt med vores, og de må jo så vælge os fra, og omvendt. Når det sker i fordraglighed, er det jo en fordel for begge parter. Den med et tagselv-bord skylder du en undskyldning til Hans Bogø for. Jeg kan i det mindste lægge min hustru på sofaen og gå på toilettet og regne med, at hun bliver der. Hvis du ikke ved, hvilket arbejde vi udfører, så er det på tide, du sætter dig bedre ind i det. Hans Bogø og jeg sparer begge samfundet for en plejehjemsplads, så vi har vel lige så stort krav på din loyalitet som noget personale, som er fejlplaceret. Set fra mit synpunkt havde noget med en kost nok været det rigtige til vedkommende, men havde det været Vorherres mening, at hun skulle flyve, havde han nok givet hende vinger.